profil

Klasyczna szkoła zarządzania

drukuj
satysfakcja 69 % 64 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Klasyczna Szkoła zarządzania:

- założyciel szkoły Henri Fayol (usystematyzował zachowania kierowników)
- szkoła narodziła się w USA,
- początek (koniec IXX w.),
- koniec (koniec lat 20-tych), funkcjonowała do wojny
- ten czas to eksplozja wynalazków i technologii, zasoby technologiczne na bardzo wysokim poziomie, duże zasoby finansowe możliwe do uruchomienia, okres akumulacji kapitału, zasoby kadrowe (niski poziom kwalifikacji, wykształcenia)

Charakterystyka/koncepcja pracownika:

- pracownik jest nieudanym dodatkiem do maszyny,
- każdego można kupić za pieniądze,
- pracownik jest istotą biologiczną i reaguje głównie na podstawowe rodzaje bodźców,
- pracownik powinien funkcjonować wyłącznie w formalnych grupach,
- przeciętny pracownik zaspokaja potrzeby poprzez pracę w firmie.

Charakterystyka/koncepcja kierownika:

- kierownik jest jedynym twórczym elementem organizacji,
- zadanie kierownika to rozpoznać pracę, opracować ją naukowo, dobrać pracowników, udzielić instruktażu, nadzorować wynik i przebieg procesu pracy,
- kierownik powinien zapewnić niezbędne techniczne i socjalne warunki pracy.

Koncepcja organizacji w Szkole Klasycznej:

1) Przeciętna organizacja jest układem zamkniętym względnie odosobnionym.
2) Przeciętna organizacja jest układem autarkicznym i kieruje swoją aktywność głównie do wewnątrz.
3) Przeciętna organizacja musi znaleźć najlepsze rozwiązania wewnętrzne w poszczególnych swojego funkcjonowania.
4) W organizacji obowiązywać powinny klasyczne zasady motywacji.
5) Dobór pracowników w organizacji powinien być oparty wyłącznie o kryteria merytoryczne.
6) W organizacji powinien występować wyraźny i jednoznaczny podział na kierujących i kierowanych.
7) W organizacji podstawowym stylem kierowania jest styl autorytarny.
8) W organizacji konieczna jest ścisła rygorystyczna kontrola.
9) W organizacji obowiązują zasady takie jak:
a) jedności i jednolitości kierownictwa
b) jednoosobowego kierowania
c) równoważności zada, uprawnień odpowiedzialności
d) droga służbowa – nie omijanie szczebli w strukturze organizacyjnej

CAŁY TEN TEKST JEST RÓWNIEŻ W ZAŁĄCZNIKU - ŻYCZĘ POWODZENIA! :-)


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy