profil

Pozarządowy system ochrony praw człowieka na świecie – główne organizacje i ich zadania

drukuj
satysfakcja 64 % 22 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Opinie
Podobne tematy:
pozarządowy system ochrony praw człowieka na świecie system ochrony praw człowieka na świecie ochrona praw człowieka na świecie ochrona praw człowieka prawa człowieka organizacje chroniące prawa człowieka cechy praw człowieka prawa osobiste prawa i wolności polityczne WSZYSTKIE

Prawa człowieka to pojęcie reprezentujące koncepcję, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka, które są niezbywalne (nie można się ich zrzec) i nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane). Państwu przypisuje się rolę instytucji, której zadaniem jest ochrona owych praw. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej bywa uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie. Prawa te nazywane są także "absolutną koncepcją praw człowieka", istnieje też druga koncepcja, mówiąca, że prawa człowieka są relatywne, jest ona nazywana także prawami obywatelskimi Jedna z wersji praw człowieka (w oparciu o http://www.unic.un.org.pl/): ? prawo do życia; ? prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; ? prawo każdego człowieka do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej; ? zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania; ? zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie; ? zakaz skazywania człowieka za czyn, który nie stanowił przestępstwa w chwili jego popełnienia; ? zakaz pozbawiania wolności jedynie z powodu niemożności wywiązania się z zobowiązań umownych. a) prawa osobiste: prawa do: ? dobrego życia ? rzetelnego sądu (patrz "gwarancje formalne" poniżej) ? decydowania o swoim życiu ? prawo jednego człowieka kończy sie tam gdzie zaczyna sie prawo innego człowieka ? szczęścia b) prawa i wolności polityczne: 1. tzw. prawa negatywne - prawa służące ochronie wolności jednostki przed ingerencją ze strony państwa ? prawo do obywatelstwa ? możliwość uczestniczenia w życiu publicznym ? czynne prawo wyborcze - możliwość uczestnictwa w wyborach ? bierne prawo wyborcze - możliwość kandydowania w wyborach ? wolność zrzeszania się ? prawo do uczestniczenia i organizowania pokojowych manifestacji ? prawo do składania wniosków, petycji, skarg ? dostęp do informacji o działaniach władz i osób publicznych ? równy dostęp do służby publicznej. c) wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne 1. tzw. prawa pozytywne - uprawnienia jednostki do świadczeń na jej rzecz - prawa socjalne prawo do: ? ochrony zdrowia ? nauki ? odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jednostce i jej rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej ? pomocy socjalnej (ogólnie) ? rozrywki (np. granie w piłkę nożną, pływanie) 2. prawa ekonomiczne: ? pracy ? prawo do własności ? prawo dziedziczenia 3. prawa solidarnościowe (w większości nie posiadają sformalizowanego charakteru prawnego) - wszystkie prawa przysługujące grupom społecznym, np. prawo narodów do samostanowienia 4. prawa kulturalne: ? wolność twórczości artystycznej ? badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników ? wolność korzystania z dóbr kultury i ich wytwarzania Gwarancje: a) materialne (dotyczą głównie praw

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


adek74110 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt 29.10.2014 (14:44)

charakterystyka i elementy listy płac. Referat na ten temat.

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Werciak161 rozwiązane zadanie
Wiedza o społeczeństwie 15 pkt 26.10.2014 (17:14)

Napisz list do przywódcy koreańskiego ,w którym staniesz w obronie ustroju demokratycznego. Bardzo proszę o pomoc :(   

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 12 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

David1234567898980 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt 26.10.2014 (11:03)

Majątek przedsiębiorstwa turystycznego- referat , PROSIŁBYM NA DZIŚ JAK KTOŚ MOŻE :)

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

daniels220 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 100 pkt 25.10.2014 (23:21)

zcharakteryzuj znane Ci atak i zamach i wymień różnice , wymień znane Ci motywy ataku zcharakteryzuj jeden z nich . prosze o szybką pomoc , dziekuje

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 75 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Domii_A0 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 20 pkt 25.10.2014 (14:17)

Platforma Obywatelska historia partii

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 15 rozwiązań 1 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.