profil

satysfakcja 64 % 22 głosów

Pozarządowy system ochrony praw człowieka na świecie – główne organizacje i ich zadania

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Prawa człowieka to pojęcie reprezentujące koncepcję, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka, które są niezbywalne (nie można się ich zrzec) i nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane). Państwu przypisuje się rolę instytucji, której zadaniem jest ochrona owych praw. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej bywa uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie. Prawa te nazywane są także "absolutną koncepcją praw człowieka", istnieje też druga koncepcja, mówiąca, że prawa człowieka są relatywne, jest ona nazywana także prawami obywatelskimi Jedna z wersji praw człowieka (w oparciu o http://www.unic.un.org.pl/): ? prawo do życia; ? prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; ? prawo każdego człowieka do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej; ? zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania; ? zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie; ? zakaz skazywania człowieka za czyn, który nie stanowił przestępstwa w chwili jego popełnienia; ? zakaz pozbawiania wolności jedynie z powodu niemożności wywiązania się z zobowiązań umownych. a) prawa osobiste: prawa do: ? dobrego życia ? rzetelnego sądu (patrz "gwarancje formalne" poniżej) ? decydowania o swoim życiu ? prawo jednego człowieka kończy sie tam gdzie zaczyna sie prawo innego człowieka ? szczęścia b) prawa i wolności polityczne: 1. tzw. prawa negatywne - prawa służące ochronie wolności jednostki przed ingerencją ze strony państwa ? prawo do obywatelstwa ? możliwość uczestniczenia w życiu publicznym ? czynne prawo wyborcze - możliwość uczestnictwa w wyborach ? bierne prawo wyborcze - możliwość kandydowania w wyborach ? wolność zrzeszania się ? prawo do uczestniczenia i organizowania pokojowych manifestacji ? prawo do składania wniosków, petycji, skarg ? dostęp do informacji o działaniach władz i osób publicznych ? równy dostęp do służby publicznej. c) wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne 1. tzw. prawa pozytywne - uprawnienia jednostki do świadczeń na jej rzecz - prawa socjalne prawo do: ? ochrony zdrowia ? nauki ? odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jednostce i jej rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej ? pomocy socjalnej (ogólnie) ? rozrywki (np. granie w piłkę nożną, pływanie) 2. prawa ekonomiczne: ? pracy ? prawo do własności ? prawo dziedziczenia 3. prawa solidarnościowe (w większości nie posiadają sformalizowanego charakteru prawnego) - wszystkie prawa przysługujące grupom społecznym, np. prawo narodów do samostanowienia 4. prawa kulturalne: ? wolność twórczości artystycznej ? badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników ? wolność korzystania z dóbr kultury i ich wytwarzania Gwarancje: a) materialne (dotyczą głównie praw

Podobne tematy:
pozarządowy system ochrony praw człowieka na świecie system ochrony praw człowieka na świecie ochrona praw człowieka na świecie ochrona praw człowieka prawa człowieka organizacje chroniące prawa człowieka cechy praw człowieka prawa osobiste prawa i wolności polityczne WSZYSTKIE
Autor husky8
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Zadania z Wiedza o społeczeństwii
Nieaktywny
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt wczoraj o 22:07

potrzebuje zadanie na jutro . Wynotuj cztery przykłady toczących się w Polsce i  na świecie negocjacji, zarówno poltycznych, jak i...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt 22.10.2014 (14:25)

Uregulowania prawne w zakresie prawa pracy w Unii Europejskiej  ( praca kontrolna ) ;( pomożcie 

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt 22.10.2014 (12:52)

napisz na kartce A 4 krótki zycioryzm Jana Pawła  II  POTRZEBUJE TO NA JUTRO!! POMOCU :(

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Wiedza o społeczeństwie 100 pkt 21.10.2014 (17:30)

- scharakteryzować wspólny rynek : - Które kraje mają walutę EURO - Czym charakteryzuje swobodne przepływy towarów : To jest referat , dzięki za...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 75 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Wiedza o społeczeństwie 40 pkt 21.10.2014 (16:25)

Analiza bezrobocia w 2013 roku w Polsce.(praca kontrolna) :(

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 30 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.