profil

/

Zadania Prace

Przyczyny i skutki rozbiorów Polski.

drukuj
satysfakcja 44 % 281 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rzeczpospolita w pierwszej połowie XVIII wieku była państwem słabym, źle rządzonym i niesprawnym politycznie. Wyniszczona wieloletnimi wojnami i pogłębiającym się kryzysem gospodarczym okazała się być – na tle innych państw europejskich – krajem zacofanym. Polska nie liczyła się już na arenie międzynarodowej, a jej los zależał od planów i interesów państw ościennych. Początków słabości RP możemy upatrywać już przy ustanawianiu wolnej elekcji. Od tej pory bowiem szlachta zyskiwała coraz więcej przywilejów i jako stan biorący największy udział w rządzeniu państwem tak naprawdę tylko Polsce szkodziła. Idea sarmatyzmu która przyświecała szlachcie tylko pogłębiała ich zadufanie w sobie i pewność siebie. Tak naprawdę epitety, którymi szlachcice się opisywali – dobry pan, prawy rycerz – bardzo szybko przestały mieć cokolwiek wspólnego z rzeczywistością. Postawa szlachty była karygodna – „liberum veto” i „złota wolność szlachecka” ograniczały jakiekolwiek działania sejmu i inteligencji które mogłyby prowadzić do uratowania Polski. Powszechne były różnego rodzaju przekupstwa i malwersacje szlachty, które w krótkim czasie doprowadziły do tego, że Polacy nie potrafili wybrać odpowiedniego władcy, nie mówiąc już o decydowaniu o własnym losie. Do powstań i rozruchów dochodziło tylko dzięki jednostkom, niemożliwa była zorganizowana walka przeciw zaborcom. Nieudolna oraz naiwna polityka zagraniczna kolejnych władców doprowadzała do wojen i degradowała Polskę. Z upływem lat umacniał się protektorat rosyjski w Rzeczpospolitej. Pozostałe państwa ościenne zaczęły coraz bardziej ingerować w sprawy polskie. Brak jakichkolwiek reform i zmian doprowadził nie tylko do zacofania gospodarczego, lecz również do braku wykształconego społeczeństwa. Postępowały takie procesy jak wyludnianie miast i ich agraryzacja. Produkcja rolna znacznie zmalała. Gospodarstwa chłopskie znalazły się w ruinie. Szlachta powiększając swoje majątki, zagarnęła grunty, przez co wzrosła liczba ziem leżących odłogiem i bezrobotnych chłopów. Przez podwyższenie pańszczyzny chłopi nie mogli kupować wyrobów rzemieślniczych, szlachta natomiast sprowadzała je zza granicy. Upadło rzemiosło i handel. Jedną z przyczyn rozbiorów Polski również było osłabienie militarne. Pospolite ruszenie straciło na znaczeniu.
Kolejne rozbiory Polski uświadomiły szlachcie, że RP ma niewielkie szanse na to, aby odzyskać suwerenność zbrojnie. Szlachecka inteligencja zrozumiała, że tylko modernizacja oświaty i gospodarki może pomóc w przywróceniu świetności Polski.
Po pierwszym rozbiorze terytorium Rzeczypospolitej zmniejszyło się do 520 tys. km, a ludność do 7,4 mln. Natomiast po drugim obszar państwa polskiego skurczył się do 200 tys. km i 4 mln ludności. Ostatni rozbiór spowodował całkowitą utratę suwerenności. Próby naprawy sytuacji RP i powstań narodowo-wyzwoleńczych zaowocowały chwilowymi poprawami – powiodły się reformy oświaty i gospodarki, skutkiem czego Polska przestała być tak bardzo zacofana w stosunku do reszty państw europejskich.
Rzeczpospolita padła ofiarą obowiązującej w XVIII wiecznej Europie zasady równowagi sił.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Historia Polski


Zadania z Historii
Alciak188 rozwiązanych zadań
Historia 12 pkt 29.1.2015 (22:53)

Wyjaśnij pojęcia: Rokosz,elekcja,reformacja,kontrreformacja,artykuły henrykowskie,sekularyzacja,hetman,unia personalna,monarchia stanowa,monarchia...

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 9 rozwiązań 1 z 2
Rozwiązuj

lolek135e0 rozwiązanych zadań
Historia 10 pkt 29.1.2015 (18:12)

Jakie były stanowiska polityczne starożytnego rzymu prosze także o krótki opis do każdej

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

karwas100 rozwiązanych zadań
Historia 10 pkt 28.1.2015 (20:20)

Jan Sebastian Bach - Życie i Twórczość Życie - Najważniejsze etapy (kim był, co robił) Twórczość - Najważniejsze utwory (tytuły), formy muzyczne,...

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 1 z 2
Rozwiązuj

EroZ1 rozwiązane zadanie
Historia 10 pkt 28.1.2015 (19:36)

Napisz parę punktów uważam że str 124,125,126 z historii szybko na temat upadek cesarstwa zachodniorzymskiego

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Olga1995d0 rozwiązanych zadań
Historia 10 pkt 26.1.2015 (12:51)

Jak wpływaja zmiany podaży kredytów na stan gospodarki

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 1 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.