profil

Historia Polski XVII wiek

drukuj
satysfakcja 55 % 146 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

WOJNY Z MOSKWĄ-PROBLEM KOZACKI W RZECZPOSPOLITEJ

1584-śmierćIvana IV Groźnego
1598-śmierć Fiodora
1603-1619-dymitriady
1603-1605 interwencja magnatów polskich w Moskwie i osadzenie Dymitra I na tronie
1609-zawarcie układu szwedzko-rosyjskiego, interwencja królewska w Moskwie
1610-b. pod Kłuszynem (wygrana przez Stanisława Żółkiewskiego)
1611-zdobycie przez Polskę Smoleńska
1613-FiodorFiodorowicz Romanow zostaje carem
1617-nieudana wyprawa królewicza Władysława
1619-rozejm w Dywilinie (P-R)
1632-1634-wojna moskiewsko-polska
1634-pokój w Polanowie

1582-rejestr kozacnki
POWSTANIA KOZACKIE:
1591-1593-Krzysztof Kosiński
1594-1596-Semen Nalewajka
1630-Taras Fedorowicz
1637-Pawluk
1638-Ostrzanin
1648-1654-powstanie Bohdana Chmielnickiego

1596-unia kościelna i powstanie kościoła Unickiego w Brześciu
1648-wygrane bitwy Chmielnickiego (Żółte wody, Korsuń, Piławice)
1649-oblężenia Zbaraża
1650-ugoza z tatarami pod Zborowem
1650-Chmielnicki składa hołd lenny sułtanowi tureckiemu
1651-wygrana bitwa Polsko-kozacka pod beresteczkiem
1651-ugoda z kozakami w Białej Cerkwi
1654-Rada Kozacka uznała zwierzchnictwo cara rosyjskiego
1654-wkorczenie na ziemie Korony i Litwy wojsk rosyjskich
1655-zdobycie Smoleńska, Grodna, Wilna przez Rosję
1656-rozejm polsko-moskiewski w Niemieży
1658-ugoda polsko-kozacka w Hadziaczu (utworzenie Księstwa Ruskiego)
1660-ponowne wkorzenie Rosji na ziemie polsko-litewskie
1660-wygrana Czarneckiego pod Połonką przeciwko Rosji
1661-odebranie Rosji Wilna przez Polaków
1663-próba zdobycia Moskwy rpzezJana II Kazimierza (nieudana)
1667-pokój polsko-moskiewski w Andruszowie
1686-pokój Grzymłutowskiego (wieczysty pokój)polsko-moskiewskiWOJNY POLSKO SZWEDZKIE

1587-Zygmunt III Waza królem Polski
1594-Zygmunt III Waza Królem Szwcji
1598-próba wzmocnienia swojej władzy
1599-zdetronizowanie Zygmunta III Wazy na tronie Szwedzkim
1600-inkroporacja Estonii do Polski
1602-1604-przybycie wojsk polskich na

inflanty
1604-zwycięstwo Polski min pod Białym Kamieniem
1605-zwycięstwo Polski pod Kircholmem
1620-wybuch wojny Polsko-Tureckiej
1621-oblężenie Rygi przez Gustawa II Adolfa (króla Szwecji)
1622-rozejm w Mittawie
1625-utrata przez Polskę zamku Kokenhauzen (przeprawy przez Dźwinę)
1626-rozejm Polsko Szwdzki
1626-2629-wojna o ujście Wisły:
-wkroczenie Szwedów na Pomorze Gdańskie
-zajęcie Piławy przez Szwedów
-prawie wszystkie miasta pruskie w rękach Szwedów
-blokada morska Gdańska
-porażka wojsk Polskich pod Gniewem
-rozbudowa floty polskiej (stanisław Koniecpolski)
1627-zwycięstwo Polski w bitwie po Oliwą
1629-przybycie Albrechta von Wallensteina (austriacki książe)
1629-Stanisław Koniecpolski pookonuje Szwedów w bitwie pod Trzciną
1629-pokój w Altmarku (do 1635):
-większość portów w rękach Szwedów
-3,5% cłanałożone przez Szwedów
-strata kilku miast na rzecz Prus (w rozliczeniu za stracone porty)
-flota Polska w rękach Szwedów
1635-rozejm polsko-szwedzki w Sztumskiej Wsi:
-trwał 26 lat
-szwedzi wycofali się z zajmowanych portów
-Szwedzi zaprzestali pobierania 3,5% cła
-większość inflant w rękach szwedzkich
-tzw. Inflanty Polskie w rękach Rzeczpospolitej
PRZYCZYNY POTOPU:
-konieczność zaangażowania wojsk szwedzkich po zakończeniu wojny 30-letniej
-trudności z wyżywieniem wojska w Szwecji
-Szwedzi dążyli do zajęcia Kurlandii i Prus
-walka o dominację nad morzem bałtyckim
-walka o prestiż państwa
-używanie przez Jana Kazimierza tytułu króla szwedziekgo
1655-akt kapitulacji w Kiejdanach w imieniu Wielkiego Księstwa Litewskiego podpisany przez Radziwiłła
1655-pojawienie się pierwszych wojsk partyzanckich przeciwko Szwedom
1655-Jan Kazimierz wydaje \"uniwersał z Opola\"-wzywa do walki ze szwedami
1655-obrona klasztoru na Jasnej Górze (paulini), Augustyn Kordecki
1655-konfederacja w Tyszowicach (wojska kwarciane i hetmani), przeciwko szwedom, w obronie Jana Kazimierza
1656-Śluby lwowskie, Jan Kazimierz w Katedrze lwowskiej
1655-1656-obrona Gdańska
-padł Toruń
-w zamian za nabytki król pruski (Fryderyk I Wilhelm) złożył hołd lenny Karolowi X Gustawowi (królowi Szwecji)
-wojska Szwedzki zrezygnowały z oblężenia Zamościa
-Lwów obornił się i w tej sytuacji Karol X Gustaw zarządził odwrót
-wygrana Czarneckiego nad Pilicą z idącymi na odsiecz Szwedom wojskami magrabiego badeńskiego Fryderyka
1656-utrata Warszawy
-Fryderyk Wilhelm I opuszcza szwedzkiego sojuszknika i wraca do do Prus
-hetman Litewski wraz z Tatarami dokonuje dywersji-bitwa pod Porostkami i pokonanie wojsk brandenbursko-pruskich
1656-większość ziem polskich wolna od Szwedów
1656-traktat w Radnot-układ w którym przewidziano podział ziem polskich
1657-wkorczenie wojsk Siedmiogrodu na teren Polski (doszły do Warszawy):
-układ polsko-habsburski
-sojusz polsko-duński
-wyprawa odwetowa do Siedmiogrodu (Jerzy Lubomirski)
-Jerzy Rakoczy skapitulował pod Czarnym Ostrowiem
1657-traktaty welawsko-bydgoskie:
-książe pruski otrzymuje pełną suwerenność w Prusach Książęcych
-prawo swobodneho przejścia przez ziemie Prus Książęcych dla wojsk pruskich
-ziemia lęborsko-bytowska jako lenno dla Fryderyka I Wilhelma
-ziemię Prus Książęcych łączyło wieczyste przymierze z Polską
-w razie wymarcia dynastii Hohenzollernów ziemie Prus włączone do Polski
1658-1659- wojska polsko-habsbursko-brandenburskie walczyły na terenie Danii:
-zdobycie wyspy Alsen (twierdzy Koldynga)
-zwycięstwa pod Nyborgiem
-kapitulacja Szwedów
1660-traktat pokojowy w Oliwie:
-koniec wojen polsko-szwedzkich w XVII wieku
-południowo-wschodnie Inflanty z Kurlandią w rękach Polskich
reszta Inflant w rękach Szwedzkich
-swoboda żeglugi i handlu na Bałtyku
-zwrócenie Polsce zagrabionych dzieł sztuki, biblioteki i archiwa (Szwecja nie dotrzymała tego warunku)
-gwarancja swobód religijnych dla protestantów w Prusach KsiążęcychSTOSUNKI POLSKO-TURECKIE:

Przyczyny:
-coroczne najazdy lenników tureckich Tatraów na kresy południowo-wschodniej Polski
-wyprawy łupieżcze Kozaków zaporoskich na ziemie tureckie
-wypraw magantów kresowych na ziemie lenne Turcji, Mołdawię i Wołoszczyznę
-osadzanie na tronie przychylnych sobie władców

1617-polsko-turecki traktat pokojowy w Buszy:
-niemieszanie się Polski do sprawy księstw naddunajskich
1620-interwencja oddziałów lisowczyków w Siedmiogrodzie i spalenie przez Kozaków Warny
1620-bitwa pod Cecorą (Polskie wojska rozbite przez przeważające wojska turecki):
Polska - Stanisław Żółkiewski
Turcja - Iskander Basza
Stanisława Koniecpolski w niewoli, Żółkiewski zginął
-wobez zagrożenia sejm uchwalił duże podatki na wojsko
-zwiększono liczbę Kozaków rejestrowych
1621-Polskie wojska pod przywódctwem Jana Karola Chodkiewicza, wspólnie z wojskami kozackim pod przywódctwem Piotra Konaszewicza Sahajdnaczego zagrodziły drogę Turkom pod Chocimem
-śmierć Chodkiewicza
-po trzech tygodniach podpisano pokój
-granicą państwa zostaje Dniepr
-król Polski miał powstrzymywać najazdy kozackie na ziemie tureckie
-słutan miał powstrzymywać tataró
-władcami księstw naddunajskich zostali chrześcijanie życzliwi Polsce
1622-potwierdzenie pokoju w Stambule
1632-1634-wojska polskie oblegane przez rosyjskie w smoleńsku, władysłąw IV waza spieszy z pomoca
1633-stanislaw koniecpolski pobil oddzialy tureckie pod Sasowym Rogiem
1634-potwierdzenie ustalen pokoju
lata 40-krol probowal zorganizowac Lige Swieta-przeciwko Turkom, w sklad mialyby wchodzic: polska, rosja, wenecja, ludy balkanskie, papiestwo
1667-hetman kozacki (piotr doroszenko) zlozyl hold lenny sultanowi tureckiemu i zwrocil sie o pomoc do chana tatarskiego
-polske spotkal najazd tatarski
1671-zwyciestwa Jana III sobieskiego na Bracławszczyźnie
1762-wkroczenie (pod przywodctwem Mehmeda IV) wojsk tureckich na Podole i Bracławszczyznę
-kapitulacja kamieńa podolskiego
-walka szarpana Sobieskiego
1672-pokoj w buczaczu
-polska stracila podole, braclawszczyzne i wojewodztwo kijowskie
-roczny haracz w wysokoci 22 tysiecy kuatow
-polska krajem lennym turcji
wobec tych postanowiec szlachta ustalila wysokie sumy na wojne z turcja
1673wygrana pod chocimem (jIIIsobieski)
1674-1696-Jan III Sobieski królem Polski
1676-pokój w Żórawnie
-potwierdzono nabytki terytoorialne turcji z buczacza
-nie wspomniano o haraczu
1683-sojusz zaczepno-odporny miedzy polska a austria-wzajemna pomoc w przypadku ataku tureckiego na jedno z panstw
1683-rozbicie wojsk tureckich pod wiedniem )odsiecz wiedenska)
1684-JIIISobieski przystapil do swietej ligi
1691-nieudane wyprawy do Mołdawi JIIIS
1699-pokoj polsko-turecki w Karłowicach za panowania krola polskiego Augusta II Wettina
-przywrocenie polsce ziem utraconych w 1672
-wenecja uzyskala wyspe Moreę
-Habsburgowie opanowali prawie całe węgry z siedmiogrodeM


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy
18.11.2007 (11:55)

piknie!

4.11.2007 (18:19)

bardzo dobre.. dzieki

23.5.2007 (03:57)

szczegolowa jak szczegolowa - ten material to musialem znac na wyrywki na moj sprawdzian z historii :) cieta nauczycielka byla, ale przynjamniej cos teraz umiem :)