profil

Budowa płuc

drukuj
satysfakcja 58 % 169 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

BUDOWA PŁUC
Płuca zbudowane są z pęcherzyków płucnych w których zachodzi wymiana gazowa między krwia o powietrzem.Każdy pęcherzyk otoczony jest gęsta ścianą naczyń krwionośnych włosowatych. Błona okrywajaca płuca zwana jest błona opłucną.. Wyróżniamy dwa płuca prawe i lewe. Prawe zbudowane z 3płatów, lewe mniejsze zbudowane z 2 płatów.
UKŁAD ODDECHOWY
Jama nosowa, gardło, krtań, tchawica, oskrzela
Układ oddechowy bierze udział w transporcie tlenu do organizmu.
POJEMNOŚĆ ODDECHOWA PŁUC-ilość powietrza wciagnietego do płuc podczas normalnego wydechu. Wynosi ona 350-500mln.
POJEMNOŚĆ ŻYCIOWA PŁUC-
To ilość wydychanego po maksymalnym wypełnieniu płuc powietrza. Wynosi ok.4000mln
Mechanizm wentylacji płuc polega na rytmicznym wdychoniu i wydychaniu powietrza z płuc. Podczas wdechu mięsnie między że3browe kurcza się, a podczas wydechu rozkurczaja.
Wdech(czynny) wydech(bierny)
Hemoglo0bina- białko złożone zbudowane z części bialkowej- globiny oraz zawierającego żelazo czerwonego barwnika- hemu
OKSYHEMOGLOBINA- to hemoglobina nietrwale połączona z tlenem.
KARBOMINOHEMOGLOBINA-
Połączenie hemoglobiny z dwutlenkiem węgla.
KABROKSYHEMOGLOBINA-połączenie hemoglobiny z tlenkiem węgla
SMOG FOTOCHEMICZNY-powstaje w upalne dni, gdy jest duża emisja spalin, brak ruchu powietrza. Jest spowodowany wzrostem stężenie tlenku azotu, węglowodorów i innych zwiazków.
MITOCHONDRIA- to organelle komórkowe, któe śą zazwyczaj kuliste lub wydłzone ich wielkość waha się od2 do8 jednostek.
Jest otoczona podwójna błona( białkowo-lipidową). Zewnętrzna strona jest gładka wewnętrzna jest pofałdowana i tworzy liczne wypuklenia tzw. Grzebienie mitochondreioalne. Jej wnetrze wypełnia macierz(matrix) w którym znajduja się liczne enzymyniezbędne do utleniania substancji pokarmowych.
ODDYCHANIE KOMÓRKOWE- polega na utlenianiu biologicznym czyli odłaczeniu atomów wodoru od substratu organicznego.
Wyróżniamy 3 etapy oddych.kom.
GLIKOLIZA-odbywa się w cytoplaźmie bez tlenu. Polega ona na rozpadzie glukozy na dwie cząsteczki trójwęglowego kwasu pirogronowego. Proces ten jest ciągiem złażonych reakcji katalizowanych przez enzymy.
-CYKL KREBSA -szereg reakcji w których acetylo-coenzym A jest przekształcanydo dwutlenku węgla i atomów wodoru oraz powstaja zredukowane nukleotydy NADH2
i FADH2.


ŁAŃCUCH ODDECHOWY-łańcuch przenośników elektronów( związków ulegających utlenieniu i redukcji)znajdujacy się w wewnętrznej błonie mitochondrium( grzebienie mitochondrialne)
CHOROBY U.ODDECH.
-gruźlica płuc, zapalenie ostrzeli, zapalenie płuc, astma, rak płuca, zawodowa choroba płuca
OZON-trójatomowy tlen
AMNINOKWASY EGZOGENNE-to takie których organizm człowieka nie jest w stanie zsyntezować. Muszą być pobierane z pożywieniem
AMINOKWASY ENDOGENNE- które mogą być wytwarzane przez organizm człowieka
ENZYMY-biołkowe katalizatory przemian chemicznych.
HIPOWITANINOZA-niewystarczająca ilość witamin w organiźnie.
AWITAMINOZA-całkowity niedobór witamin w organiźmie
HIPERWITAMINOZA- nadmiar witamin w organiźmie człowieka
SKŁADNIKI BUDULCOWE-
Białkapełnią w organiżmie bardzo ważna rolę, wykorzystywane do budowy ko0mórek i tkanek oraz odbudowy złóżytych. Wchodzą w skład enzymów i przeciwciał.ich podstawowym elementem sa aminokwasy wyrózniamy białka proste(proteiny) złożone(proteidy)
Kurczliwe.
SKŁ.ENERGETYCZNE
Węglowodany- zbudowane z węgla wodoru i tlenu występuje w postaci cukrów prostych i cukrów złożonych
Tłuszcze-lipidy) zbudowane z glocerolu i łańcuchów wyższych kwasów tłuszczowych.
SKŁ>REGULUJĄCE
Witaminy pełnia funkcję wypełniającĄ I wzbogacającą organizm.
Sole mineralne-są materiałem budulcowym oraz regulują czynności życiowe organizmu.
UKŁAD POKARMOWY
Zespół narzadów których zadaniem jest przyjmowanie pokarmów, rozdrobnianie ich i przeróbka chemiczna wchłanianie substancji.
Układ ten rozpoczyna się w jamie ustnej gdzie pokarm jest rozdrabniany, następnie przechodzi przez gardło których zadaniem jest przyjmowanie pokarmów, rozdrobnianie ich i przeróbka chemiczna wchłanianie substancji.
Układ ten rozpoczyna się w jamie ustnej gdzie pokarm jest rozdrabniany, następnie przechodzi przez gardło, przez które pokarm trafia do przełyku forme ochrony w przełyku pełni nagłośnia. Pokarm z przełyku dostaję się do żołądka następnie już w szczątkach zmierza w kierunku jelita ciekiego i grubego. U
ŻOŁĄDEK-to zbiornik pokarmowy pełniący funkcje trawienną. Max. Pojemnośc wynosi 2,5litra.ponuje w nim środowisko kwaśne.
KOSMKI JELITOWE-palczaste wyrostli występujace na wew. Pow. Jelita cienkiego zwiększają jego pow. Chlonna.
TRAWIENIE-to ogół procesów chemicznych którym pokarm podlega w przewodzie pokarmowym, mające na celurozłożenie składników pożywienia.
Trawienie rozpoczyna się już w jamie ustnej gdzie na pokarm zaczyna działać pierwszy enzym znajdujacy się w ślinie-amylaza ślinowa(rozkłada skrobie na cukry proste)kolejnym enzymem działającym na pokarm jest Pepsyna majaca swoje miejsce w żołądku(rozkłada bialko na peptydy)
Amylaza trzustkowa działa w dwunastnicy tak jak pozostałe enzymy rozkłada cukry na prostrze
Lipaza-rozkłada tłuszcze
Trypsyna- rozkład peptydów na aminokwasy.
WĄTROBA to największy gruczoł w jamie brzusznej składa się z trzech płatów masa1,5kg
FUNKCJE:
_wydzielnicza-produkcja żółci ułatwiajacej trawienie
-metaboliczna-produkcja niektórych białej osocza
-detokstykacyjna-niszczenie tujących substancji
-magazynująca-magan. Pokarmu w postaci glikogenu
ZRAZIK-najmniejszy element strukturalny wątroby
1kaloria-to ilość ciepła niezbędnego do ogrzania 1grama wody o 1stop.cel.
BILANS ENERGETYCZNY organizmu-to p[orównanie ilości energii dostarczonej w pożywieniu z zapotrzebowania energetycznym ustroju.
NOMOGRAM-to wykres za którego pomoca można bez obliczen odszukać poszukiwaną wartość prawidłowej masy do wzrostu.
PPM-obejmuje ewszystkie podstwowe funkcje zyciowe organizmu
TERMOGENEZA- wytwarzanie ciepła w celu utrzymania stałej temp. Ciała.
BŁONNIK-węglowodan przyswajany przez człowieka
PIRAMIDA POKARMOWA-podział produktów pokarmowych na grupy, ułatwiajace planowanie dzinnego jadłospisu


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
21.1.2008 (17:34)

przydało się :) thx :)

Typ pracy