profil

Formy ochrony przyrody

drukuj
satysfakcja 60 % 59 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Polsce państwo chroni przyrodę na sześć różnych sposobów:

1

PARK NARODOWY -Teren o szczególnych walorach ekologicznych, rekreacyjnych, estetycznych i kulturowych istniejącej na nich przyrody naturalnej i całego ekosystemu, także pamiątek i pozostałości historycznych, osadnictwa człowieka z różnych epok często p.n. ustanawia się, by ochronić ginące gat. roślin i zwierząt; jedną z zasad jest pozostawienie ich terenów w możliwie nietkniętym stanie (zakaz prowadzenia działalności gosp., w tym rolnictwa, ograniczenie ruchu pojazdów) bądź całkowicie pierwotnym (ścisłe rezerwaty przyrody, niekiedy nawet niedostępne dla zwiedzania. W Polsce istnieją 23 p.n.: Babiogórski, Białowieski, Biebrzański, Bieszczadzki, Borów Tucholskich, Drawieński, Gorczański, Gór Stołowych, Kampinoski, Karkonoski, Magurski, Narwiański, Ojcowski, Pieniński, Poleski, Roztoczański, Słowiński, Świętokrzyski, Tatrzański, Ujście Warty, Wielkopolski, Wigierski i Woliński.

2
REZERWAT PRZYRODY -
Obszar przyrodniczy o walorach biologicznych, kulturowych, krajobrazowych, objęty ochroną prawną; może mieć charakter ścisły lub częściowy; przedmiotem ochrony może być cała natura, bądź poszczególne jej składniki należące do świata zwierzęcego, roślinnego lub przyrody nieożywionej3

PARK KRAJOBRAZOWY
Obszar o szczególnych walorach krajobrazowych, historycznych, przyrodniczych, chroniony prawnie dla zachowania i udostępnienia tych wartości dla człowieka; w p.k. dozwolona jest gospodarka rolna, budowa nieruchomości za specjalnym zezwoleniem, działalność turystyczna na szczególnych zasadach (Np. wędrówki po wyznaczonych szlakach)


4
OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Obszary takie zajmują rozleglejsze tereny niż parki krajobrazowe i obejmują pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska.
Obszary chronionego krajobrazu są przeznaczone głównie na rekreację, a działalność gospodarcza podlega tylko niewielkim ograniczeniom.5
OCHRONA INDYWIDUALNA:* pomników przyrody -
Status pomnika przyrody nadaje się zwykle starym drzewom, rzadkim roślinom, zabytkowym alejom, głazom narzutowym i charakterystycznym formacjom skalnym;


* stanowisk dokumentacyjnych -
Czyli miejsc występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.

* zespołów przyrodniczo- krajobrazowych –
Czyli fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne.
* użytków ekologicznych –
Czyli zasługujących na ochronę pozostałości ekosystemów - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.
W Polsce znajduje się ponad 5300 użytków ekologicznych


Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: formy_ochrony_przyrody.doc
Komentarze (3) Brak komentarzy zobacz wszystkie
18.4.2011 (13:38)

Nawet nawet pomogło mi ale jeszcze czegoś mi brak=)

17.4.2008 (21:31)

@Shadow_lady A co tam, mały błąd xD Mnie się praca podoba.

25.10.2007 (17:12)

@carolain92 Na sześć różnych sposobów. A podanych jest tylko 5 ;/Diamentowaa200 rozwiązanych zadań
Biologia 20 pkt wczoraj o 16:10

Zadania z biologii1. Wyjaśnij, dlaczego komórki człowieka są zróżnicowane pod względem budowy i funkcji, chociaż mają tę samą informację...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 15 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Kazek1211 rozwiązane zadanie
Biologia 255 pkt wczoraj o 12:56

opisz jeden gatunek: owadów, ryb, gadów, ptaków bud owe ich ciał, wymiary, środowiska życia odżywianie i zwyczaje daje 10 min i naj

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 192 rozwiązań 1 z 2
Rozwiązuj

kamilagwiazdka0 rozwiązanych zadań
Biologia 10 pkt 30.10.2014 (17:58)

Jaka była teoria względności Einsteina ? Mam to na jutro !!!

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

patryst0 rozwiązanych zadań
Biologia 10 pkt 30.10.2014 (14:13)

Warunki i urządzenia do przechowywania żywności, zmiany zachodzące podczas przechowywania żywności. Metody i techniki sporządzania potraw i...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

gizordzik0 rozwiązanych zadań
Biologia 30 pkt 28.10.2014 (11:42)

Witam, potrzebuje rozwiązania zadań z załącznika.  Z góry dzięki.

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 23 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.