profil

/

Zadania Prace

Formy ochrony przyrody

drukuj
satysfakcja 59 % 60 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Polsce państwo chroni przyrodę na sześć różnych sposobów:

1

PARK NARODOWY -Teren o szczególnych walorach ekologicznych, rekreacyjnych, estetycznych i kulturowych istniejącej na nich przyrody naturalnej i całego ekosystemu, także pamiątek i pozostałości historycznych, osadnictwa człowieka z różnych epok często p.n. ustanawia się, by ochronić ginące gat. roślin i zwierząt; jedną z zasad jest pozostawienie ich terenów w możliwie nietkniętym stanie (zakaz prowadzenia działalności gosp., w tym rolnictwa, ograniczenie ruchu pojazdów) bądź całkowicie pierwotnym (ścisłe rezerwaty przyrody, niekiedy nawet niedostępne dla zwiedzania. W Polsce istnieją 23 p.n.: Babiogórski, Białowieski, Biebrzański, Bieszczadzki, Borów Tucholskich, Drawieński, Gorczański, Gór Stołowych, Kampinoski, Karkonoski, Magurski, Narwiański, Ojcowski, Pieniński, Poleski, Roztoczański, Słowiński, Świętokrzyski, Tatrzański, Ujście Warty, Wielkopolski, Wigierski i Woliński.

2
REZERWAT PRZYRODY -
Obszar przyrodniczy o walorach biologicznych, kulturowych, krajobrazowych, objęty ochroną prawną; może mieć charakter ścisły lub częściowy; przedmiotem ochrony może być cała natura, bądź poszczególne jej składniki należące do świata zwierzęcego, roślinnego lub przyrody nieożywionej3

PARK KRAJOBRAZOWY
Obszar o szczególnych walorach krajobrazowych, historycznych, przyrodniczych, chroniony prawnie dla zachowania i udostępnienia tych wartości dla człowieka; w p.k. dozwolona jest gospodarka rolna, budowa nieruchomości za specjalnym zezwoleniem, działalność turystyczna na szczególnych zasadach (Np. wędrówki po wyznaczonych szlakach)


4
OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Obszary takie zajmują rozleglejsze tereny niż parki krajobrazowe i obejmują pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska.
Obszary chronionego krajobrazu są przeznaczone głównie na rekreację, a działalność gospodarcza podlega tylko niewielkim ograniczeniom.5
OCHRONA INDYWIDUALNA:* pomników przyrody -
Status pomnika przyrody nadaje się zwykle starym drzewom, rzadkim roślinom, zabytkowym alejom, głazom narzutowym i charakterystycznym formacjom skalnym;


* stanowisk dokumentacyjnych -
Czyli miejsc występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.

* zespołów przyrodniczo- krajobrazowych –
Czyli fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne.
* użytków ekologicznych –
Czyli zasługujących na ochronę pozostałości ekosystemów - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.
W Polsce znajduje się ponad 5300 użytków ekologicznych


Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: formy_ochrony_przyrody.doc
Komentarze (3) Brak komentarzy
18.4.2011 (13:38)

Nawet nawet pomogło mi ale jeszcze czegoś mi brak=)

17.4.2008 (21:31)

A co tam, mały błąd xD Mnie się praca podoba.

25.10.2007 (17:12)

Na sześć różnych sposobów. A podanych jest tylko 5 ;/Zadania z Biologii
thedawid690 rozwiązanych zadań
Biologia 10 pkt 23.4.2015 (22:36)

Dlaczego należy chronić ziemie ? mamy na przyrode napisać dialog o tym np ; ja czytam : czy dobrze sie pani oddycha teraz odpowiada ziemia ( mój...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Weronika14113 rozwiązane zadania
Biologia 10 pkt 19.4.2015 (10:56)

Jakie sa choroby układu moczowego?Przynajmiej 3 przykłady.

Rozwiązań 2 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Trotylka0 rozwiązanych zadań
Biologia 20 pkt 18.4.2015 (17:35)

Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jaka jest różnica pomiędzy hormonami tkankowymi, a miejscowymi? Tylko proszę, bez wklejania regułek, bo one zupełnie...

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 15
Rozwiązuj

Myszka19910 rozwiązanych zadań
Biologia 10 pkt 18.4.2015 (11:49)

W korze półkul mózgowych człowieka znajdują się różnego rodzaju ośrodki: nerwowe, rozmieszczone w płatach: czołowym, ciemieniowym, skroniowym, i...

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

paulinka123456780 rozwiązanych zadań
Biologia 10 pkt 17.4.2015 (17:40)

Grzyby -organizmy cudzozywne beztkankowe

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.