profil

Życiorys Jana Pawła II

drukuj
satysfakcja 76 % 475 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Dzieciństwo

Gdy w 1920 r. przyszedł na świat Karol Wojtyła, jego ojcu – porucznikowi Wojska Polskiego minął 41 rok życia, matce – 36, brat miał 14 lat. Karol uczył się bardzo dobrze. Gdy miał 8 lat zmarła mu matka, a w wieku 12 lat stracił brata.

Posiadając nieprzeciętne zdolności już w wieku 14 lat daje się poznać jako aktor-amator w szkolnym Kółku Dramatycznym, jest także prezesem szkolnejBGodoligji Maneńskiej W tym też roku pielgrzymuje poraz pierwszy do Częstochowy na Jasną Górę. W wieku 15 lat uczestniczy w szkoleniach wojskowych.

W 1938r. Karol Wojtyła kończy szkołę średnią i otrzymuje Sakrament Bierzmowania.

Nauka na uniwersytecie i początek II wojny światowej

W 1938 roku Karol Wojtyła rozpoczyna naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale filozofii. W tym samym czasie razem z ojcem przeprowadza się do Krakowa. Ucząc się na uniwersytecie kontynuuje swoją działalność aktorską w eksperymentalnym teatrze dramatycznym „Studio 38”. W tym też roku wstępuje do studenckiego towarzystwa Najświętszej Eucharystii i Miłosierdzia.

Gdy w 1939 roku rozpoczyna się II wojna światowa, Karol Wojtyła jest studentem drugiego roku. Jan Tyranowski – krawiec, zafascynowany duchowością karmelitańską, zapoznaje go z dziełami św. Jana od Krzyża i świętej Teresy z Awilla. W tym czasie Karol miał już ukształtowaną duchowość Maryjną - przewodnią w jego życiu.

Karol Wojtyła uczestniczy w występach w teatrze podziemnym, a dla uniknięcia więzienia i wywozu na roboty do Niemiec pracuje w kamieniołomach. Po śmierci ojca w 1941r.zamieszkał u rodziny Mieczysława Kotlarczyka – założyciela Teatru Rapsodycznego.

Studies for the Priesthood

Przygotowania do kapłaństwa

Karol Wojtyła rozpoczyna pracę w Solway - fabryce chemicznej Zostaje studentem wydziału teologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie rozpoczyna przygotowania do kapłaństwa na tajnych kompletach. Praca w Solway i nauka na wydziale teologii trwały do 1944r, do nieszczęśliwego wypadku (został potrącony przez samochód i trafił do szpitala).

Pod koniec lata Karol Wojtyła wraz z kilkoma seminarzystami zostaje przeniesiony do rezydencji arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Kardynała Stefana Sapiehy i w ten sposób kończy się jego praca w Solway.

Będąc na trzecim roku otrzymuje święcenia subdiakonatu. W tym samym roku Karol Wojtyła kończy naukę w szkole i otrzymuje święcenia diakonatu, a w listopadzie – święcenia kapłańskie.

Początki służby: student i nauczyciel

W 1946r. po otrzymaniu święceń kapłańskich opuszcza Polskę i rozpoczyna studia teologiczne na Uniwersytecie Angelicum w Rzymie. W 1947r. K.Wojtyła kończy studia licencjackie z teologii i wyjeżdża do Francji, Belgii i Holandii. W 1948 roku broni doktorat i wraca do Polski, gdzie rozpoczyna pracę duszpasterską.

W 1949 roku Karol Wojtyła powraca do Krakowa do pracy z młodzieżą uniwersytecką i pracownikami służby zdrowia w parafii św. Floriana. W 1950 roku przygotowuje do druku swoje pierwsze publikacje. W 1951 roku otrzymuje dwuletni urlop dla przygotowania się do pracy wykładowcy na uniwersytecie.

W 1953 roku Karol Wojtyła rozpoczyna wykłady z etyki społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak wkrótce władze komunistyczne zamykają teologiczny wydział i wykłady trzeba przenieść do Krakowskiego Seminarium Duchownego. W tym samym czasie otrzymuje propozycję pracy wykładowcy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W końcu 1956 roku zostaje dziekanem katedry etyki.

Biskup, arcybiskup i kardynał

Duże zmiany zaszły w życiu Karola Wojtyły, gdy został biskupem, a w 1958 roku – pomocnikiem Arcybiskupa Krakowskiego.

W październiku 1962 roku bierze udział w pracy pierwszej sesji Soboru Watykańskiego II, jako jeden z najmłodszych uczestników. W następnym roku, podczas zamknięcia drugiej sesji Soboru zostaje mianowany arcybiskupem, Metropolitą Krakowskim. Po zakończeniu trzeciej i podczas przygotowań do czwartej końcowej sesji Soboru nowomianowany arcybiskup pisze pracę na temat „Schema XIII, Gaudium et Spes” (O Kościele we współczesnym świecie). W czasie pracy sesji polscy biskupi skierowali list pojednania do biskupów niemieckich ze słowami:”Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” .

Arcybiskup Wojtyła kieruje sprawami swojej archidiecezji i wciela w życie dekrety Soboru w trudnych warunkach, stworzonych przez komunistyczny rząd Polski. Jednym z pierwszych jego zarządzeń było ogłoszenie peregrynacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Archidiecezji Krakowskiej. W ciągu roku w 120 parafiach archdiecezji odbyły się adoracje i w każdej z nich uczestniczył Karol Wojtyła – wtedy już kardynał.

Kardynał bardzo dużo podróżuje, odwiedzając Polonię w różnych krajach. Zebrania, eucharystyczne kongresy, miejscowe synody, wykłady, przemówienia na zebraniach naukowych, bierze udział w pracach synodów, które odbywają się obecnie w Rzymie co 5 lat i mają na celu rozwój i wprowadzenie ustaw Soboru Watykańskiego II. Niewielu spośród kardynałów nabyło tak wiele międzynarodowego doświadczenia w tak krótkim czasie.

16 października 1978 roku, po śmierci Papieża Pawła VI i krótkotrwałym urzędowaniu Papieża Jana Pawła I – Kardynał Karol Wojtyła został wybrany 264 Papieżem.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (26) Brak komentarzy
12.10.2011 (17:16)

pierwszy raz pisałam taki długi rzycioryz z janem pawłem 2
ale była masakra dobra już spadam bo muszę się uczyć papa siema do zobaczenia

12.10.2011 (17:11)

fajna ta ściąga ale strasznie długa szkoda że nie ma krutszej :):):) ale jakoś przepisałam .
moja siostra mówiła że bym sobie skróciła ale ja mam ją w dupie

2.6.2011 (18:14)

dzięks dostałem 5 :)