profil

Biznes plan - ogolny

drukuj
satysfakcja 83 % 34 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Jacek Kosecki
Technik Informatyk
Semestr II


BIZNES – PLANPlan
I. Streszczenie
II. Misja i historia firmy
III. Struktura organizacyjna
IV. Cele dzialania
V. Opis oferowanych uslug
VI. Analiza rynku i konkurencji
VII. Strategie marketingowe
VIII. Opis lokalizacji


I . Streszczenie :


Niniejszy plan działalnosci gospodarczej ma za zadanie przedstawić firmę ““X”” spółkę cywilna, która powstała na podstawie korzystnych wyników z przeprowadzonych badań marketingowych, świadczących o znacznym zapotrzebowaniu na usługi internetowe.
Wlasciciele firmy zaplanowali utworzenie kawiarenki internetowej po dokladnym zapoznaniu się z analiza konkurnecji, ocenie potencjalnych szans i zagrozen oraz mozliwosci zaistnienia na rynku.
Firma wyrozniac się będzie szerokim wachlazem oferowanych uslug i będzie dozyc do zrealizowania misji i podstawowych celow przedstawionych ponizej.II. Misja i historia powstania:

Firma ““X”” powstała w dniu 1 stycznia 2000 roku, jako spółka
cywilna.
Została zarejestrowana w dniu 1 stycznia 2000 roku w Sądzie Rejonowym w Poznaniu.
Sąd ten jest Sądem rejestrowym dla firmy ““X”” Sp. cywilna.
Postanowieniem tego Sądu firma została wpisana w dniu 1 kwietnia 2000 roku do rejestru handlowo-usługowego pod numerem 5832.

Numerem identyfikacyjnym firmy jest:
- REGON P-12345-12345-12345-12342
- NIP 381 44 99 812

Założycielami spółki są dwie osoby fizyczne:
- Y X
- X Y
mające po 50% udziałów każdy.

Dane Firmy:
- Nazwa: Firma ““X”” Sp. cywilna.
- Adres: ul. xxxxx 7
62-764 Poznań
- Telefon: /061/ xxxx xxx
- E-mail: [email protected]”X” .pl
- www: http://cafe.”X”.pl
- www: http://”X”.pl

Firma działa w oparciu o książkę przychodów i rozchodów, prowadzimy pełną księgowość.

Misją naszej firmy jest:
- maksymalizacja zysków,
- świadczenie usług najwyższej jakości,
- wyjście naprzeciw wymaganiom klienta,
- zdobycie uznania w oczach klientów,
- zadowolenie klientów,
- uzyskanie miana lidera na rynku.IV. Cele i zasady działania firmy:

Niniejszy Biznes Plan powstał aby ocenić rentowność przedsięwzięcia, jakim jest otwarcie kawiarenki internetowej.
Ma ona zaspokajać zapotrzebowanie na szeroko rozumiane usługi internetowe i rozrywkowe, w szczególności prace związane z stronami www i grami sieciowymi.
Firma posiada odpowiednie zasoby, doświadczenie, kontakty, rozeznanie w branży i prowadzić będzie działania zmierzające do systematycznego udoskonalania oferowanych usług na dynamicznie rozwijającym się rynku komputerowym.
Firma dążyć będzie do wykreowania i umocnienia silnej pozycji wśród konkurencji .

Podstawowe cele zakładanej firmy:
 zapewnienie długotrwałych zysków w przyszłości i ich maksymalizacja.
 oferowanie usług zaspokajających i satysfakcjonujących klientów.
 stała rozbudowa potencjału kawiarenki, w celu ciągłego uatrakcyjniania i ulepszania oferowanych usług.

V. Rodzaj oferowanych usług:
 dostęp do internetu przy 8 bogato wyposażonych stanowisk, przy wykorzystaniu łącza stałego o przepustowości 2 Mbit.
 gry sieciowe a w przyszłości organizowanie turniejów ulubionych gier przez klientów.
 możliwość skorzystania z drukarki (zarówno kolorowej, jak i b/w), skanera, kieszeni dyskowej.
 możliwość nagrania na płycie CD-RW pobranych z Internetu danych.
 możliwość założenia konta e-mail/SSH na naszym serwerze - dla stałych klientów kawiarenki gratis.
 wykonywanie serwisów WWW oraz utrzymywanie serwerów wirtualnych i obsługą domen klientów.
 możliwość wynajęcia sali na szkolenia, turnieje itd.

3.0. Analiza SWOT:
1. Silne strony:
- przystępna cena świadczonych usług,
- bogate wyposażone stanowiska,
- niski koszt łącza stałego,
- mila i wykwalifikowana obsługa,
- bufet z podstawowymi artykułami spożywczymi,
- właściciele firmy posiadają konkretna wizje rozwoju prowadzonej działalności na kilka najbliższych lat.

2. Słabe strony:
- mała powierzchnia użytkowa lokalu.

3. Szansę:
- szybki i ciągły rozwój komputeryzacji i internatu,
- wzrost popytu na wszystkie usługi oferowane przez kawiarenki internetowe,
- możliwość powiększenia powierzchni użytkowej lokalu poprzez wykup sąsiedniego pomieszczenia,
- mała ilość tego typu działalności w poznaniu.
- Mając na uwadze zapewnienie jak największego komfortu dla naszych klientów zaplanowaliśmy otwarcie w niedalekiej przyszłości bufetu, w którym będzie można się zaopatrzyć w podstawowe artykuły spożywcze (zimne i gorące napoje, możliwość zakupienia “czegoś na ząb”).

4. Zagrożenia:
- zbyt szybki rozwój internatu domowego,
- wzrost liczy konkurencyjnych przedsiębiorstw.


VI. Analiza rynku i konkurencji
1.0 Klienci:

Klientami naszej firmy będą głownie osoby płci męskiej w wieku od 12 – 25 lat. Z czego osoby do lat osiemnastu są zainteresowane głównie grami sieciowymi.
Preferencje osób starszych dotyczyć będą głownie wykorzystywania możliwości stwarzanych przez internet.
W mniejszym stopniu kawiarenkę odwiedzać będą osoby płci żeńskiej, ich przedział wiekowy będzie oscylował od około 16 do 25 lat. Zainteresowania dziewcząt skoncentrowane będą głównie przy możliwościach wykorzystania internetu np. pogawędki w sieci - na kanałach irc-a, wysyłanie sms itp.

Większość wymienionych osób znajduje się na utrzymaniu swoich rodziców jednakże osoby starsze mogą posiadać własne źródło dochodu.
Obszar który potencjalni klienci są skłonni przebyć w celu korzystania oferowanych przez nasza firmę usług obejmuje głównie obszar centrum Poznania, jednakże duży popyt, a mała ilość tego typu firm może powodować korzystanie z kawiarenki osób zamieszkałych w całym mieście.
Szacowna ilość potencjalnych klientów objętych obszarem działania firmy jak i bliskiej konkurencji szacujemy na 4000 osób.
Przypuszczalna dzienna liczba klientów to 25 – 35 osób dziennie, z czego każda poświeci średnio 2 godziny czasu na korzystanie z komputera.

2.0. Konkurenci:

Badania i analiza rynku wykazały wzrost popyty na usługi internetowe.
Na rynku poznańskim działa obecnie niewiele firm zaspokajających tego typu potrzeby, co stanowi doskonale możliwości i perspektywy rozwoju spółki.
W obrębie działania naszej firmy możemy wyróżnić trzech głównych konkurentów, są to kawiarenki internetowe powstałe w 1999 roku. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, ze skuteczna forma rywalizacji z konkurentami będzie nowocześniejsze wyposażenia stanowisk komputerowych, spowodowane to jest brakiem systematycznej wymiany ważnych podzespołów komputerowych w danych firmach.

Dużą przewaga ““X”u” nad konkurencja będzie serwer skonfigurowany na bazie systemu linux, co pozwala na świadczenie dodatkowych usług takich jak:
- hosting stron www,
- shellowe konta pocztowe.
Firma zamierza ustalić ceny na poziomie cen konkurencji, lecz poprzez profesjonalna obsługę, fachowość i poprzez przedstawione powyżej zalety nasza oferta będzie bardziej zachęcająca dla potencjalnych klientów.

Jedynym minusem w stosunku do jednej z konkurencyjnych firm jest lokalizacja naszej kawiarenki w mniej widocznym punkcie. Wymagać to będzie dodatkowego działania związanego z uwidocznieniem ““X”u” (szyldy itp.)
W przyszłości planujemy poczynić pewne zmiany które zwiększa nasz atrakcyjność w szczególności zwiększenie liczby stanowisk.

VII. Strategie marketingowe:

1. Opis strategii promocji:
Na początku naszej działalności zamierzamy zastosować następujące działania
promocyjne w zakresie reklamy:
- rozpowszechnienie ulotek reklamowych w szkołach na uczelniach a także rozpowszechnianie ich losowym przechodniom na ulicach,
- reklama internetowa (własna strona),

2. Opis strategii cenowej:
Ceny na nasze usługi zostały skalkulowane w następujący sposób:
- czasowo – za czas użytkowanie stanowiska, konta i strony www,
- ilościowo- za pozostałe usługi ( korzystanie z drukarki skanera i nagrywarki),
- 45% marża na produkty oferowane w bufecie.
Wysokość cen została ustalona na poziomie cen konkurencji tak aby była atrakcyjna dla klienta. W ramach zainteresowania i zachęcenia klientów firma zamierza stosować promocje w postaci karnetów czasowych, których cena będzie o 10% niższa niż przy normalnym użytkowaniu stanowiska według formuły 10 godzin w cenie 9.


Opis lokalizacji:

Nazwa firmy: ““X””
Adres firmy: ul. 27 Grudnia 7
62-764 Poznań

O atrakcyjności tego miejsca decyduje:
- położenie w centrum miasta,
- niski koszt wynajmu,
- łatwy i szybki dojazd.
- ????
W przyszłości możliwość powiększenia powierzchni użytkowej lokalu poprzez wykup sąsiedniego pomieszczenia.
..........


III. Struktura organizacyjna

Założycielami ““X”u” są dwie osoby:
- Y X – odpowiedzialny za księgowość, oprogramowanie /wykształcenie wyższe ekonomiczne.
- X Y – odpowiedzialny za sprawy techniczne, promocje, zaopatrzenie /wykształcenie wyższe ekonomiczne.
Firma nie będzie zatrudniać dodatkowych pracowników, gdyż jako założyciele uważamy ze 2 osoby wystarczają do prowadzenia takiej działalności.
Kawiarenka otwarta będzie od godziny 10-22, i obsługiwana będzie przez każdą z osób po 5 godzin dziennie.
Nie przewidzieliśmy zatrudnienia dodatkowych pracowników gdyż sądzimy iż nasze zainteresowania i doświadczenie:
- X Y – były pracownik działu technicznego w firmie “Optimus” S.A.
- Y X – admin sieci komputerowej mikro-net,
w pełni pokrywają ogół prac związanych z prowadzeniem tego rodzaju działalności.Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
31.1.2007 (16:06)

A od kiedy to wspolnicy spolki cywilnej dokunuja rejestracji w sadzie?? Wspolnicy podlegadaja ewidencji dzialalnosci gospodarczej