profil

Muzyka w Sredniowieczu

drukuj
satysfakcja 68 % 119 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Muzyka w średniowieczu
Cechowały ją przede wszystkim:
• silne powiązanie z religią
• przewaga jednogłosowości
• surowość
• śpiew a cappella
• oparcie na skalach modalnych

Chorał (łac. chorus - chór) jest to zbiór pieśni występujących podczas liturgii mszalnej w kościele. W okresie średniowiecza występowały różne rodzaje chorałów w zależności od ośrodka, wokół którego powstawały.

Muzyka świecka
Podział muzyki świeckiej:
• muzyka ludowa - zapewne istniała, lecz zachowane informacje na jej temat są bardzo skąpe
• muzyka dworska - dzielona na dwa rodzaje: dającą radość możnym, uświetniającą ceremoniał dworski oraz pieśni trubadurów, wędrownych pieśniarzy dworskich.
• muzyka miejska - muzyka popularna zwłaszcza wśród młodych mieszczan(żaków i kleryków) wędrujących od miasta do miasta i biorących udział w przedstawieniach. Podobnie jak trubadurzy, byli zarówno twórcami, jak i wykonawcami swych utworów. Ważne były również wygrywające melodie wieżowe kuranty oraz hejnały, jak np. zachowane do dziś Hejnał Mariacki i Toruński.

• muzyka instrumentalna - początkowo jedynie towarzyszyła chorałowi. Pierwsze samodzielne utwory organowe zanotowano na początku XIV w., lecz prawdopodobnie powstawały już wcześniej.
• muzyka wojskowa i myśliwska.
• wielogłosowa muzyka świecka - zachowały się głównie pieśni, we Francji zwane "chansons".

W Polsce
W Polsce dominowała muzyka religijna w języku łacińskim. Śpiew chorałowy pojawił się wraz z przyjęciem chrześcijaństwa. Pielęgnowano go w zakonach i klasztorach. Hymny i sekwencje opiewały kult rodzimych i przybranych patronów. Do najstarszych i najcenniejszych zabytków polskiej muzyki należy Bogurodzica - jednogłosowa, ametryczna (śpiewana poza taktem), melizmatyczna pieśń religijna z XIII wieku. Między XIV i XV wiekiem powstało kilkadziesiąt jednogłosowych pieśni religijnych z polskimi tekstami, związanych z różnymi świętami. Wincenty z Kielczy ,ksiądz i zakonnik, był pierwszym znanym z imienia kompozytorem polskim. Jego pieśń Gaude Mater Polonia za czasów Władysława Łokietka była hymnem królewskim. Za czasów Jagiełły powstała pierwsza kapela dworska. Na Uniwersytecie Jagiellońskim wykładano muzykę.
Najważniejsze utwory muzyki polskiej w okresie średniowiecza
• Orędzie wielkanocne - chorał benedyktyński
• Bogurodzica
• Gaude Mater Polonia Wincentego z Kielczy (Hymn ku czci św. Stanisława)
• Weselą się wszyscy (Hymn ku czci św. Jadwigi, żony Henryka Brodatego)
• Hymn ku czci św. Kingi
• Hymn ku czci św. Wojciecha
• Pieśń o Wiklefie (pieśń mieszczańska)

Data dodania: 2012-03-19


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy