profil

Porównaj obrazy życia ludzkiego przedstawione w podanych fragmentach. Zwróć uwagę na kreację osoby mówiącej oraz funkcję motywów czasu i natury. ("Żywot człowieka poczciwego" i "Prawiek i inne czasy")

drukuj
satysfakcja 50 % 24 głosów

Materiały do matury