profil

Największe pustynie Świata

drukuj
satysfakcja 78 % 675 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Ar-Rub-al-Chali – największa pustynia piaszczysta na Ziemi położona w południowo-wschodniej części Półwyspu Arabskiego, głownie w Arabii Saudyjskiej. Zajmuje powierzchnię 650 tys. km2 , jej podłoże stanowią kredowe i trzeciorzędne wapienie pokryte czwartorzędowymi piaskami, z wydmami o charakterze barchanów (wys. do 300m). Klimat zwrotnikowy, suchy, średnia roczna opadów poniżej 100mm.


Gobi – wyżynny obszar stepów, pustyń i półpustyń w Mongolii i Chinach o powierzchni 1.295 000 km2 równinnej ,miejscami wznoszą się pasma górskie (wys. 200m) pokryta rumowiskiem skalnym i ubogą roślinnością pustynno-stepową. Duże obszary zajmują niskie, kopulaste wzniesienia oraz leżące miedzy nimi kotliny ze słonymi jeziorami, są też ruchome piaski, które zajmują niewielką część obszaru pustyni. Klimat kontynentalny, umiarkowany, ciepły suchy, roczna suma opadów 50-200mm. Występują tu często burze piaskowe, jak i skąpa roślinność- krzewy i półkrzewy oraz stepy piołunowe i karagonowe. Duże zasoby bogactw mineralnych: ropa naftowa, węgiel kamienny, sól kamienna, rudy żelaza i miedzi.

Takla Makan – piaszczysta pustynia w zachodnich Chinach, W odpowiedzi Kotlinie Kaszgarskiej, zajmuje obszar o powierzchni 327 tys. km2 , zbudowana ze skał krystalicznych przykrytych grubą warstwą piaszczystych osadów, tworzących wydmy rzędowe i barchany. Klimat umiarkowany, ciepły kontynentalny, skrajnie suchy, średnia rocznych opadów nie przekracza 100mm. Na pustyni występują silne wiatry i burze piaskowe. Przez pustynie płynie rzeka Tarym, na jej obrzeżu występuje skąpa roślinność pustynna: trawy, pozostała wewnętrzna część pustyni pozbawiona jest zupełnie roślinności.

Kara-Kum – piaszczysta pustynia w Turkmenistanie na Nizinie Turyńskiej o powierzchni 350 tys. km2, równinna, lekko falista, urozmaicona, w części północno-wschodniej występują wały piaszczyste na wschodnim skraju płynie rzeka Amu-daria, a na południowo –wschodnim Tedżen i Murgab. Klimat kontynentalny, umiarkowany, ciepły suchy, roczna suma opadów w granicach 60-150mm, wysokie dobowe wahania temperatur do 500C. Roślinność efemeryczna, zarośla złożone z białego i czarnego saksaułu, a nad rzekami lasy topolowe i bagna porosłe trzciną, bogate złoża gazu ziemnego.


Kalahari – pustynia w południowo – zachodniej części Kotliny Kalahari w Afryce Południowej.

Zajmuje powierzchnię 932 400 tys. km2 , wypełniona głównie piaskami i piaskowcami pochodzenia kontynentalnego. W południowej części Kalahari występują długie wały piaszczyste i utrwalone wydmy, a w części środkowej płytkie zagłębienia nieckowate oraz suche koryta rzeczne. Klimat zwrotnikowy, kontynentalny, suchy, średnia roczna suma opadów 100-500mm. Skąpa roślinność trawiasta (sawanna) z pojedynczymi krzewami- akacje, baobaby, liczne zwierzęta (hieny, mangusty).

Wielka Pustynia Piaszczysta – w północno- zachodniej części Australii o powierzchni ok. 360 tys. km2 , o podłożu kamienistym, żwirowym i gliniastym, a na północy rozległe pokrywy piaszczyste z podłużnymi i wysokimi wydmami. Klimat zwrotnikowy, suchy, suma rocznych opadów 200 –500 mm . Znajdują się tu okresowe, słone bagna, które z czasem zmieniają się w jeziora. Bardzo skąpa roślinność- po deszczu rozwijają się na krótko liczne rośliny jednoroczne. W zasolonych obniżeniach występują skupiska halofitów.

Sahara – największa na Ziemi kraina pustynna i półpustynna w północnej Afryce, o powierzchni powyżej 9 mln km2 . Sahara jest częścią prekambryjskiej platformy; zbudowana głównie z archaicznych i proteozoicznych gnejsów, łupków krystalicznych i granitoidów ( również piaskowce, wapienie i margli). W ruchach alpejskich silne działalność tektoniczna spowodowała wylewy lawy trzaskanie masywów krystalicznych. Powierzchnia wyżynna, tylko w części północnej niziny z depresjami. Na Saharze występują wszystkie typu pustyń: skalne- hamady, żwirowe – seriry i piaszczyste – ergi. Klimat zwrotnikowy, skrajnie suchy, średnia roczna suma opadów 100-200mm (mogą występować z kilku letnimi przerwami). Temperatura wykazuje silne wahania dobowe i roczne: maksymalna temp. Przekracza 500C, a minimalna poniżej 00C . Występują tu również suche doliny – wadi (wypełniają się woda po deszczach epizodycznych), słone jeziora i studnie artyleryjskie Roślinność śródziemnomorska (dzikie oliwki, pistacje, akacja), wnętrze pozbawione roślinności. Żyją tu głównie gazele, antylopy, hieny, strusie, sępy. Bogate złoża ropy naftowej, gazu ziemnego, wydobywa się tu również żelazo, miedź, sól kamienną. W oazach uprawia się palmy daktylowe, zboża i tytoń, hoduje się tu owce, kozy i wielbłądy.


Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
Komentarze (17) Brak komentarzy
24.5.2011 (15:59)

super dzięki

19.4.2011 (17:03)

Genialne za to dostałem 5

19.4.2011 (17:03)

Genialne za to dostałem 5

6.4.2011 (08:25)

zal mi was