profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja67%
Gramatyka polska

Związki wyrazowe

Związki wyrazowe, czyli wyrazy łączące się w stosunku podrzędnym: zgody, rządu i przynależności • związek zgody – zachodzi wówczas, gdy wyraz określany (nadrzędny) i określający (podrzędny) występują w tej samej formie gramatycznej (ten sam przypadek, liczba, rodzaj); wyrazy „zgadzają się” ze sobą do tego stopnia, że np. przy odmianie przez przypadki, oba wyrazy zmieniają swoją formę, czyli jeden dostosowuje się do drugiego. pytanie liczba pojedyncza...satysfakcja19%
Język polski

Związki frazeologiczne

Połączenia wyrazowe obecnie w języku na stałe,zwykle od dawna,to związki frazeologiczne.Żeby poprawnie się nimi posługiwać,trzeba znać ich znaczenie,które zazwyczaj nie wynika ze znaczeń poszczególnych słów wchodzących w ich skład.Widać to...satysfakcja38%
Język polski

Związki frazeologiczne.

Podział ze względu na budowę gramatyczną: a) zwroty - to związki frazeologiczne, które pełnią w zdaniu funkcje czasownika np. zbijać bąki, brać nogi za pas, patrzeć się jak sroka w gnat b) wyrażenia - to związki frazeologiczne, które pełnią...satysfakcja39%
Język polski

Związki frazeologiczne

Frazeologia - to dział nauki o słownictwie badający stosunki znaczeniowe między członami związków wyrazowych i znaczenie całych związków. Z uwagi na stopień spojenia ( scalenia ) dwóch lub więcej wyrazów związki dzielimy na: a) luźne — związek...satysfakcja81%
Język polski

Liczebnik

Liczebnik jest odmienną częścią mowy określającą liczbę lub kolejność. Niektóre liczebniki (np. główne) odmieniają się przez przypadki i rodzaje, jednak zjawisko to uzależnione jest od typu liczebnika. Liczebnik odpowiada na pytania ile?, który z...satysfakcja58%
Język polski

Franciszek Karpiński „Pieśń o Narodzeniu Pańskim”.

„Pieśń o Narodzeniu Pańskim” zawiera w sobie ciekawe związki wyrazowe, które można wyjaśnić w następujący sposób: fakt narodzin Jezusa Zbawiciela sprawił, iż „moc struchlała”- czyli coś, co było silne przestraszyło się, znieruchomiało; „ogień...