profil

Wybierz przedmiot
Prace 4
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja78%
Historia

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej, uwarunkowania, cele, konsekwencje społeczne, znaczenie.

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej, uwarunkowania, cele, konsekwencje społeczne, znaczenie. Rewolucja burżuazyjna – typ antyfeudalnej rewolucji społecznej kierowanej przez burżuazję, prowadzącej do obalenia ustroju feudalnego i...satysfakcja83%
Historia

Rewolucja angielska

Rewolucja w Anglii: Gentry [dżẹntry], w Anglii, od późnego średniowiecza, średnia i niższa szlachta (w odróżnieniu od arystokracji — nobility); nie stanowiła zamkniętej warstwy, kryterium przynależności do gentry stanowiło posiadanie ziemi....satysfakcja50%
Historia

Wykaż burżuazyjny charakter rewolucji francuskiej

Rewolucja jest to gwałtowna przemiana w jakiejś dziedzinie .Takie gwałtowne przemiany nastąpiły we Francji. Przyczyny rewolucji zwyczaj są różne Bezpośrednie są najbardziej błache, pośrednie trwają bardzo długo i są nimi przyczyny gospodarczo...satysfakcja44%
Historia

Znaczenie Wiosny Ludów.

Wiosna Ludów Wiosna Ludów bardzo wiele znaczyła w Europie. Okres rozkwitania państw, dążenia do niepodległości. Wzrost świadomości narodowościowej pośród chłopów i biedoty. Tworzenie się nowych ruchów niepodległościowych i organizowanie...