profil

Prace 4
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja50%
Wiedza o społeczeństwie

Służba publiczna.

Aby państwo mogło sprawnie funkcjonować i skutecznie pomagać wszystkim obywatelom, musi być odpowiednio zarządzane. Zadanie to wykonuje administracja publiczna. Określa się w ten sposób zespół instytucji i urzędów powołanych do realizowania celów...satysfakcjab/d
Prawo

Na konkretnym przykładzie oceń realizowaną przez Administrację publiczną ochronę praw człowieka

Na wstępie mojej pracy chciałbym odwołać się do Art.30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który pomoże nam lepiej zrozumieć powyższe zagadnienie. „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i...satysfakcjab/d
Administracja

Administracja publiczna jako dyscyplina politologiczna.

Separacja władzy ustawodawczej i wykonawczej jest fikcją. Politycy mają decydujący wpływ na sposób administrowania sprawami publicznymi. Centra decyzyjne administracji znajdują się w polityce (szefem rządu jest polityk, a nie menadżer). Partia...satysfakcja64%
Podstawy przedsiębiorczości

Podstawowe typy systemów ekonomicznych

System rynkowy - to taki typ organizacji człowieka w którym koordynatorem procesów jest rynek a własność czynników produkcji ma charakter prywatny. System rynkowy ? jest systemem w którym ceny, warunki rynkowe, zyski i straty, bodźce i korzyści...