profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja65%
Gramatyka polska

Wyraz podstawowy

Wyraz podstawowy – to wyraz, od którego tworzymy inne wyrazy o podobnym znaczeniu;satysfakcja25%
Język polski

Pytania na ustny polski 2005 z gramatyką

STAROŻYTNOŚĆ 1.Etymologiczne i realne znaczenie stałych związków frazeologicznych wywodzących się z Mitologii i z Biblii. Mitologia: ZŁOTE JABŁKO- jabłko, które było przyczyną kłótni Hery, Ateny, Afrodyty; rzucone na stół przez Eris z...satysfakcja58%
Język polski

Słowotwórstwo

Słowotwórstwo - dział nauki o języku, zajmujący się analogiczną budową wyrazu oraz opisem sposobu ich tworzenia. Wyraz podstawowy - tworzymy od niego nowy wyraz, jest niepodzielny słowotwórczo. Wyraz pochodny - wyraz utworzony od wyrazu...satysfakcja76%
Język polski

Formanty

Istnieją różne rodzaje formantów. Formanty, to tak jakby dodatek do podstawy słowotwórczej Wyróżniamy cztery rodzaje formantów: - Jeżeli dodajemy go przed podstawą słowotwórczą, to mówimy o przedrostku. - Jeżeli dodajemy go po podstawie...satysfakcja82%
Język polski

Słowotwórstwo ~ Podstawowe pojęcia

Wyraz podstawowy – to wyraz od którego bezpośrednio pochodzi inny wyraz. Wyraz pochodny – wyraz bezpośrednio pochodzący od wyrazu podstawowego. np. kot → kotek Podstawa słowotwórcza  – to ta część wyrazu podstawowego, która wchodzi w...satysfakcja64%
Język polski

Słowotwórstwo

Działy nauki o języku: a) Fonetyka – głoski i litery b) Słowotwórstwo – powstawanie nowych wyrazów c) Składnia – budowa i rodzaje zdań d) Fleksja – części mowy Powstawanie nowych wyrazów: a) Tworzenie nowego wyrazu od dwóch słów np. sam +...