profil

Prace 2
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja75%
Wiedza o społeczeństwie

Organizacja i podstawowe zadania obrony cywilnej w systemie obronnym RP

Obrona cywilna w Polsce stanowi system o sprecyzowanych zadaniach, strukturach i formach działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami administracji państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi (niezależnie od osobowości prawnej),...satysfakcja20%
Pedagogika

Plan wynikowy nauczania przysposobienia obronnego w Liceum Ogólnokształcącym

PLAN DYDAKTYCZNO – WYNIKOWY DLA KLASY I Lp. Temat Ilość go-dzin Zagadnienia Cele ogólne Wymagania programowe Integracja międzyprzed-miotowa. podstawowe ponadpodstawowe 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. LEKCJA ORGANIZACYJNA – „O czym się...