profil

Wybierz przedmiot
Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja86%
Język polski

"Pan Tadeusz" szczegółowe streszczenie.

Księga I "Gospodarstwo". Utwór rozpoczyna się słynnymi słowami; "Litwo, Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie…", jest to więc apostrofa do kraju rodzinnego poety, który musiał ją opuścić. Jego dzieło jest wyrazem tęsknoty za...satysfakcja84%
Język polski

Streszczenie "Pana Tadeusza" z wyszczególnieniem rozdziałów.

Księga I Dzień pierwszy Gospodarstwo Do litewskiej wsi, Soplicowo, przyjeżdża dwudziestoletni Tadeusz Soplica, który wraca z Uniwersytetu Wileńskiego, gdzie ukończył studia. Młody Tadeusz zastaje zupełnie pusty dom, oraz zastaje wiele zmian,...satysfakcja75%
Język polski

"Pan Tadeusz" streszczenie szczegółowe księgi VII Rada.

Księga siódma: Rada Bartek, zwany Prusakiem, powiadamia Macieja o tym, że przyniesiono wiadomość o zbliżających się wojskach Napoleona. Opowiada o tym, jak Francuzi w 1806 roku pokonali Prusy, i że Dąbrowski w Poznaniu wezwał Polaków do...satysfakcja73%
Język polski

"Pan Tadeusz" streszczenie szczegółowe Księgi VIII Zajazd.

Księga ósma: Zajazd Po wieczerzy w Soplicowie panuje cisza. Goście siedzą na zewnątrz. Wojski opowiada o gwiazdozbiorach. Dostrzegają na niebie kometę. Ludzie zawsze pojawienie się komety postrzegają jako zły znak. Podkomorzy i Wojski...satysfakcja80%
Język polski

"Pan Tadeusz" streszczenie szczegółowe księgi V "Kłótnia".

Księga piąta: Kłótnia Pozostawiona samotnie we dworze Telimena zastanawia się, w jaki sposób uwieść Hrabiego i Tadeusza. Rozmyśla, czy Hrabia zwróci na nią uwagę. Mężczyzna kusi ją swoim majątkiem. Tadeusza uważa za prostaczka i poczciwca....satysfakcja82%
Język polski

"Pan Tadeusz" streszczenie szczegółowe księgi VI "Zaścianek".

Księga szósta: Zaścianek Kolejny dzień wstaje spóźniony. Robotnicy wychodzą w pole do żniw. Kobiety śpiewają piosenki, kosiarze ścinają zboża. Ekonom pilnuje pracy, jednocześnie obserwując drogę, na której panuje dziwny ruch. Udaje się do...satysfakcja10%
Język polski

Dwudziestolecie Miedzywojenne

Dwadzieścia lat między dwiema wojnami światowymi to nie tylko czas ogromnego rozwoju cywilizacyjnego, mediatyzacji i demokratyzacji społeczeństwa, unowocześnienia technicznego, wzrostu roli kobiet, czy rewolucyjnych teorii naukowych Einsteina i...