profil

Wybierz przedmiot
Prace 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja66%
Gramatyka polska

Stopniowanie przysłówków

Przysłówki pochodzące od przymiotników podlegają stopniowaniu: stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy stopniowanie regularne szybko wolno szybciej wolniej najszybciej najwolniej stopniowanie nieregularne dobrze dużo lepiej więcej najlepiej najwięcej stopniowanie opisowe interesująco beztrosko bardziej interesująco mniej beztrosko najbardziej interesująco najmniej beztrosko...satysfakcja65%
Język polski

Przysłówek jako nieodmienna część mowy

Przysłówki są nieodmiennymi częściami mowy, które określają: * cechy czynności i stanów np. systematycznie, łatwo, szybko * cechy innych cech np. niezwykle, bardzo. Przysłówki odpowiadają na pytania: JAK? GDZIE? KIEDY?. Przysłówki są...satysfakcja85%
Język polski

Nieokreślone części mowy.

Przysłówek - odpowiada na pytania jak? (np. szybko) , gdzie? (np. daleko) , kiedy? (np. późno). Przysłówki nazywają cechy czynności lub stanów. Stopniowanie przysłówków: * proste regularne, np. głośno - głośniej - najgłośniej. * nieregularne,...satysfakcja69%
Język polski

Przysłówek

Przysłówek - jak sama nazwa wskazuje jest wyrazem stojącym przy słowie, czyli przy czasowniku. Oznacza to, że przysłówek jest określeniem czasownika. Przysłówek - nieodmienna część mowy, określająca cechy czynności, stany oraz inne cechy. Tzn....satysfakcja88%
Język niemiecki

Użycie przysłówka "dort" i "dorthin"

Użycie tych przysłówków jest bardzo proste: 1. Przysłówka '''dort'''używamy gdy chcemy wyrazić SPOCZYNEK, np. Ich bin dort (Jestem tam)->Wo? (gdzie?) 2. Przysłówka '''dorthin''' używamy gdy chcemy wyrazić RUCH,...satysfakcja42%
Język angielski

Przymiotniki i przysłówki

Przymiotniki i przysłówki Stopniowanie przymiotników: Stopniowanie regularne Jest to stopniowanie za pomocą końcówek -er i -est. W ten sposób stopniuje się przymiotniki jednosylabowe oraz dwusylabowe zakończone na -y (wówczas -y zamienia...satysfakcja40%
Język polski

Części mowy

Czasownik Czasownik jest odmienną i samodzielną częścią mowy, nazywającą czynności lub stany (czytać, spać). Różni się od innych wyrazów tym, że ma wiele form, w tym część nieodmiennych. Najczęściej spotykamy jednak osobowe formy czasownika,...satysfakcja75%
Język polski

Jak napisać opowiadanie?

KROK PO KROKU: 1.Ustal, gdzie i kiedy będzie toczyć się akcja opowiadania oraz kim będą jego bohaterowie. 2.Zaplanuj, o czym będzie mowa w poszczególnych częściach tekstu, a następnie sporządź plan wydarzeń. 3.Zgromadź słownictwo związane z...satysfakcja47%
Język polski

Gramatyka języka polskiego

1.Części zdania -orzeczenie czasownikowe i imienne a)Ozeczenie naj częściej jesat wyrażone czasownikiem w formie osobowej w różnych czasach i trybach,np.Arek kłócił się z Radkiem.Niektórzy uczniowie brudzą w klasie.Ania pragnęłaby porządku....