profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja67%
Gramatyka polska

Rodzaje rzeczowników

W liczbie pojedynczej rzeczownik posiada trzy rodzaje, w liczbie mnogiej tylko dwa. Rzeczownik nie odmienia się przez rodzaje: liczba pojedyncza rodzaj męski (ten) rodzaj żeński (ta) rodzaj nijaki (to) giermek lalka biurko księżyc sikorka kociątko ołówek panienka jezioro ten – człowiek, wróg, żołnierz ta – ławka, szafa, osa to – zadanie, pisklę, zło liczba mnoga rodzaj...satysfakcja79%
Język polski

Rodzaje stylów i ich charakterystyczne cechy.

Współczesną polszczyznę dzielimy na: -pisaną -mówioną ---> gwarową 1) STYL NAUKOWY: - (polszczyzna pisana ) - terminologia naukowa z określonej dziedziny wiedzy - używanie czasowników pojęciowych ( ujawnić, dotyczyć ) , rzeczowników...satysfakcja60%
Język polski

Liczebnik

Liczebnik to część mowy oznaczająca liczbę lub kolejność osób, zwierząt, roślin, rzeczy, zjawisk itd. Podział liczebników: - główne - oznaczają liczbę (wskazują ilość np. przedmiotów) i odpowiadają na pytanie ile?, odmieniają się przez przypadki...satysfakcja60%
Język polski

Liczebnik

Liczebnik jest odmienną i samodzielną częścią mowy, wyrażającą liczbę lub kolejność rzeczy, osób, zwierząt itp. (dwa, drugi). Liczebniki mogą odmieniać się przez przypadki (dwa - dwóch, drugi - drugiego), liczby (drugi - drudzy) i rodzaje (druga -...satysfakcja48%
Język polski

Przymiotnik

Przymiotnik to część mowy służąca do określania cech i właściwości ludzi, zwierząt, roślin, rzeczy, zjawisk. W językach indoeuropejskich przymiotniki są zwykle odmienne przez liczby, rodzaje, a często też przypadki, podlegają stopniowaniu....satysfakcjab/d
Język niemiecki

Odmiana rzeczownika -język niemiecki

                                                            Odmiana rzeczownika W języku niemieckim wyróżniamy cztery przypadki. Nominativ           mianownik              wer? was?                kto? co? Genitiv...