profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja83%
Gramatyka polska

Skrótowce i ich pisownia

Skrótowce to rzeczowniki utworzone przez skrócenie wyrażenia składającego się z dwóch lub więcej wyrazów. Możemy je podzielić następująco: • skrótowce literowe (literowce) – przy ich czytaniu wymawiamy nazwy poszczególnych liter wchodzących w skład symboli: PKP      pe-ka-pe          (Polskie Koleje Państwowe) PKS      pe-ka-es          (Polska Komunikacja Samochodowa) NBP      en-be-pe          (Narodowy Bank Polski) ONZ      o-en-zet          (Organizacja Narodów Zjednoczonych) BWA...satysfakcja33%
Język polski

Skróty i skrótowce

W tekstach pisanych często występują skrócone pojedyncze wyrażenia, zapisane małymi literami. Odczytujemy je zazwyczaj jako całe słowo lub Całe wyrażenie. Pozwalają one oszczędnie wypowiadać się na piśmie. W skrótach nie używamy znaków...satysfakcja46%
Język polski

Podział słowotwórczy wyrazów.

Wyrazy podstawowe – wyrazy, od których się tworzy inne wyrazy, np. kopać, wiercić, oblatywać, orbita. Wyrazy pochodne – wyrazy, które zostały utworzone od innych wyrazów, np. koparka, wiertarka, oblatywacz, kolejarz, orbitować. Słowotwórstwo –...satysfakcja83%
Język polski

Sposoby bogacenia słownictwa

1. Tworzenie wyrazów pochodnych (derywacja). Derywacja - proces tworzenia nowych wyrazów za pomocą przedrostków i przyrostków. Derywacja wsteczna - proces tworzenia nowych wyrazów przez odrzucenie przyrostka. za + pisać = zapisać...satysfakcja28%
Język polski

Omów na przykładach różne typy związków frazeologicznych

związek frazeologiczny - jest to mniej lub bardziej stałe połączenie wyrazów (zawsze logiczne) I. Podział związków frazeologicznych ze względu na budowę: a) fraza - to związek w głównym zdaniu, czyli podmiot z orzeczeniem np. pan sprząta...satysfakcja72%
Język polski

Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny

1. Tendencja do ekonomiczności środków językowych – polega na oszczędności środków językowych w wypowiedzi, dążeniu do jej skracania (minimum słów – maksimum treści) np. ekonomik, ogólniak, Pekaes, ZUS, mata, erga, w, zdzwonić się; 2. Tendencja...