profil

Skrótowce i ich pisownia

drukuj
satysfakcja 82 % 766 głosów

Skrótowce to rzeczowniki utworzone przez skrócenie wyrażenia składającego się z dwóch lub więcej wyrazów. Możemy je podzielić następująco:

• skrótowce literowe (literowce) – przy ich czytaniu wymawiamy nazwy poszczególnych liter wchodzących w skład symboli:
PKP      pe-ka-pe          (Polskie Koleje Państwowe)
PKS      pe-ka-es          (Polska Komunikacja Samochodowa)
NBP      en-be-pe          (Narodowy Bank Polski)
ONZ      o-en-zet          (Organizacja Narodów Zjednoczonych)
BWA     be-wu-a           (Biuro Wystaw Artystycznych)
MSZ     em-es-zet         (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
CPN      ce-pe-en           (Centrala Przemysłu Naftowego)

• skrótowce głoskowe (głoskowce) wymawiamy je jako zespoły głosek, tak jak w przypadku zwykłych wyrazów; można wymówić je bez trudu, ponieważ występuje w nich w środku samogłoska:
NOT – not            (Naczelna Organizacja Techniczna)
ZUS – zus            (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
KUL – kul              (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
GUS – gus            (Główny Urząd Statystyczny)
PAP – pap             (Polska Agencja Prasowa)
MON – mon           (Ministerstwo Obrony Narodowej)
PAT – pat             (Papieska Akademia Teologiczna)

• skrótowce mieszane – część skrótowca wymawiamy literowo, część głoskowo:
Desa – desa                   (Dzieła Sztuki i Antyki)
KMPiK – ka-em-pik          (Klub Międzynarodowej Prasy i Książki)
CPLiA – cepelia                (Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego)
SGPis – es-gie-pis           (Szkoła Główna Planowania i Statystyki)

• skrótowce sylabowe (sylabowce, grupowce) – tworzą je sylaby (czyli grupy) początkowe wyrazów wchodzących w skład nazwy; wymawiamy i piszemy je normalnie:
Pafawag – pafawag           (Państwowa Fabryka Wagonów)
Kedyw – kedyw                (Kierownictwo Dywersji)
Wifama – wifama              (Widzewska Fabryka Maszyn)
Befama – befama             (Bielska Fabryka Maszyn)

Przydatne hasło? Tak Nie