profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0



satysfakcja46%
Chemia

Rodzaje wiązań chemicznych

Wiązanie chemiczne jest oddziaływaniem prowadzącym do przekształcenia atomów, jonów lub cząsteczek w bardziej złożone układy wielojądrowe. Warunkiem utworzenia wiązania jest obniżenie energii układu. Wiązania chemiczne powstają w wyniku...



satysfakcja29%
Chemia

Podstawowe wiązania chemiczne

Do określenia wiązań chemicznych potrzebujemy znać składy związków oraz ich położenie w układzie okresowym pierwiastków. Wyróżniamy 3 podstawowe rodzaje wiązań chemicznych: jonowe, wodorowe i kowalencyjne. * Wiązanie jonowe tworzymy...



satysfakcja17%
Chemia

Wiązania z Chemii

Wiązanie koordynacyjne,jonowe,kowalencyjne spolaryzowane.



satysfakcja47%
Chemia

Wiązania chemiczne

Do określenia wiązań chemicznych potrzebujemy znać składy związków oraz ich położenie w układzie okresowym pierwiastków. Wyróżniamy 3 podstawowe rodzaje wiązań chemicznych: jonowe, wodorowe i kowalencyjne. * Wiązanie jonowe tworzymy wtenczas...



satysfakcja59%
Chemia

Wiązania Chemiczne

Wiązanie chemiczne według klasycznej definicji to każde trwałe połączenie dwóch atomów. Wiązania chemiczne powstają na skutek uwspólnienia dwóch lub więcej elektronów pochodzących bądź z jednego, bądź z obu łączących się atomów lub przeskoku...



satysfakcja27%
Chemia

Wiązania chemiczne (szczegółowo) i zadania maturalne związnane z zagadnieniem

Wiązania chemiczne Pod pojęciem wiązanie chemiczne rozumie się swoisty rodzaj oddziaływania między atomami, który powoduje, że atomy łączą się zawsze w ten sam sposób. Podstawą takiego powtarzalnego oddziaływania jest struktura walencyjna atomów...