profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0



satysfakcja82%
Psychologia

Podstawy psychologii

Psychologia: - w sposób naukowy bada zachowania organizmów, - pozwala ustalić co „porusza” ludźmi i jak funkcjonuje ich psychika, - to sposób myślenia, o tym jak żywe stworzenia radzą sobie ze swoim środowiskiem i jak zachowują się względem...



satysfakcja74%
Psychologia

Podstawy psychologii klinicznej

PODSTAWY PSYCHOLOGII KLINICZNEJ



satysfakcja75%
Psychologia

Podstawy psychologii

Najwazniejsze rzeczy z psychologi.



satysfakcja75%
Psychologia

Podstawy psychologii klinicznej - ściąga

Podstawy psychologii klinicznej - ściąga



satysfakcja67%
Psychologia

Zimbardo „Psychologia kluczowe koncepcję” – Podstawy psychologii -notatka

• Psychologia – nauka o zachowaniu i procesach umysłowych • Psychiatria – dziedzina medycyny zajmująca się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych • Myślenie krytyczne : a). Jakie jest źródło informacji ? – czy osoba wygłaszająca jakieś...



satysfakcja70%
Psychologia

Błąd Kartezjusza, błąd Wundta. Dualizm psychofizyczny i jego odmiany w historii psychologii

Jedną z najdziwniejszych, najbardziej szokujących i najabsurdalniejszych (z naszego punktu widzenia) kontrowersji w historii psychologii był problem relacji między psychiką a mózgiem („body-mind problem”), odziedziczony po wielowiekowej tradycji...