profil

Wybierz przedmiot
Prace 12
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcjab/d
Biologia

Sinice

Sinice (Cyanophyta, Cyanobacteria), gromada zaliczana do królestwa bez jądrowych. Organizmy jedno- lub wielokomórkowe, samożywne, zawierające chlorofil i maskujące go barwniki: niebieski fikocyjan, czerwoną fikoerytrynę i żółty karoten. Żyją...satysfakcja30%
Biologia

Biologia - zestawy do egzaminu

Zestaw I 1. Co to jest ekosystem i co jest potrzebne do jego prawidłowego działania ? Ekosystem – jest to biocenoza (naturalny zespół organizmów złożony z populacji wszystkich gatunków zasiedlających ten sam teren wchodzących ze sobą we wzajemne...satysfakcja40%
Biologia

Biologia w inżynierii środowiska, w ochronie przed

1.Może wskazać na niebezpieczeństwa wynikające z działalności człowieka, określając, które związki orga- niczne : - są rozkładalne, - ulegają kumulacji, -oddziały- wują szkodliwie 2.Może spełniać pozytywną rolę i akty- wnie działać we...satysfakcja65%
Biologia

Znaczenie glonów

Golny są najliczniejszą grupą samożywnych organizmów wodnych, stanowią źródło pokarmu oraz wydzielają tlen niezbędny dla zwierząt żyjących w zbiornikach wodnych. Niktóre glony wykorzystywane są przez człowieka. Na przykład z krasnorostów...satysfakcja39%
Biologia

Odżywianie

Odżywianie- m.in. proces życiowy polegający na dostarczeniu pokarmu każdej żywej komórce (w sposób samożywny lub cudzożywny). Pobrany pokarm jest wykorzystywany przez organizm jako materiał budulcowy, energetyczny, zapasowy i regulatorowy....satysfakcja32%
Biologia

Znaczenie destruentów w krążeniu materii w ekosystemach lądowych i wodnych.

Środowisko nie jest zbiorem luźno zestawionych elementów, lecz układem ściśle powiązanych ze sobą składników, tworzących sieć różnorodnych zależności- ekosystemem, w którym krąży materia i przez który przepływa energia; biocenoza (zespół populacji...satysfakcja64%
Biologia

Cytoplazma itp.

Cytoplazma -żółtko bezbarwne ,ciągliwe, bezzapachowe, bezsmarowa substancja(podobna do białka jaj) na terenie cytoplazmy znajdują się składniki plazmatyczne komórki. Skład chemiczny woda do90% , białka , tłuszcze , cukry, rożnego rodzaju jony....satysfakcja52%
Biologia

Odżywianie się organizmów samożywnych

Odżywianie się organizmów cudzożywnych Każdy organizm potrzebuje pokarmu – niektóre potrafią wytworzyć go z wody, CO2 i soli mineralnych (organizmy samożywne), inne muszą pobrać go z otoczenia (organizmy cudzożywne). Organizmy cudzożywne dzieli...satysfakcja35%
Biologia

Różnorodność organizmów

Cecha organizmow jest przemiana materii i energii oraz zdolnosc do ewolucji. Organizmy samożywne wytwarzają związki organiczne z wody i dwutlenku wegla, wykorzystujac w tym celu energie światla słonecznego (fotosynteza) albo energie chemiczna,...satysfakcja45%
Biologia

Przystosowanie organizmów do zdobywania i trawienia pokarmu.

Trawienie to zespół złożonych procesów chemicznych i fizycznych zachodzących w orga-nizmie człowieka i zwierząt, prowadzących do rozkładu pokarmu na związki prostsze, które mogą być wchłonięte i zasymilowane przez organizmy; trawienie odbywa się...