profil

Wybierz przedmiot
Prace 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja63%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza Małgorzaty Hillar „My z II poł. XX wieku".

W pierwszej zwrotce autorka wylicza osiągnięcia współczesnego człowieka „rozbija atom”, „zdobywa księżyc”. Nastąpił gwałtowny rozwój nauki, a to za sobą pociąga rozwój świata. Dzięki temu świat prze do przodu, a ludzka myśl zadziwia. Lecz...satysfakcja73%
Język polski

Małgorzata Hillar - My z drugiej połowy XX wieku (interpretacja)

Małgorzata Hillar jest autorką utworu ?My z drugiej połowy XX wieku?. Opowiada on o podejściu XX wiecznych ludzi do życia i uczuć. Myślę, że podmiot liryczny solidaryzuje się właśnie z tymi ludźmi, ponieważ wypowiada się w 1 osobie liczby...satysfakcja50%
Język polski

Analiza porównawcza wiersza Juliusza Słowackiego „[Wielcyśmy byli i śmieszniśmy byli...]” oraz Małgorzaty Hillar „My z drugiej połowy XX wieku”

Współczesnych Słowackiego od współczesnych Hillar dzieli aż cały wiek. Jednak czy jest tak wiele różnic między ludźmi wieku XIX a ludźmi wieku XX? Tak pierwszy jak i drugi podmiot liryczny zawiódł się na swoich współczesnych, co opisuje w utworze,...satysfakcja50%
Język polski

Porównanie portretu własnego Polaków: romantyczny i współczesny -na podstawie wiersza Małgorzaty Hillar „My z drugiej połowy XX wieku” oraz trzech wybranych utworów romantycznych.

Porównanie portretu własnego Polaków: romantyczny i współczesny -na podstawie wiersza Małgorzaty Hillar „My z drugiej połowy XX wieku” oraz trzech wybranych utworów romantycznych. Celem mojego wypracowania jest porównanie portretu własnego...satysfakcja80%
Język polski

Miłość czy egzaltacja? – jak kochali romantycy, jaki obraz miłości przedstawia współczesna poetka Małgorzata Hillar

Co to jest egzaltacja? Egzaltacja, wedle słownika wyrazów obcych pod redakcją Władysława Kopalińskiego, to przesada w wyrażaniu uczuć, nadmierny zapał, zachwyt, podniecenie emocjonalne. Ale czym jest miłość? Miłość to uczucie, którym pragniemy się...satysfakcja79%
Język polski

My z I połowy XXI wieku

Dla scharakteryzowania człowieka XXI wieku przytoczyłabym wiersz M. Hillar ?My z II połowy XX wieku?, bo jakże podobni jesteśmy do bohaterów tego utworu. Poznajemy nowe technologie, dokonujemy coraz to większych odkryć. Budujemy coraz to wyższe...satysfakcja43%
Język polski

Niewolnik namiętności czy aktor na scenie świata, ambitny, pyszny czy targany żądzami człowiek. Jaki naprawdę jest człowiek XX wieku? Odwołując się do znanych Ci tekstów literackich z minionych epok oraz własnych doświadczeń sporządź lite

Odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie kim jesteśmy i jacy jesteśmy jest bardzo trudno w obliczu przeogromnej złożoności ludzkich postaw i charakterów. Nieliczni próbowali ubrać w słowa indywidualności, jednak jednostki to były, o czym pamiętać...satysfakcja65%
Język polski

Jak wyglądałby świat bez wiary nadziei i miłości?

Bez wiary, nadzieli i miłości można powiedzieć, że świat by nie istniał , ponieważ bez wiary nie byłoby nadziei, a bez nadziei i wiary- miłości. Według znanego pisarza Czesława Miłosza "wiara jest wtedy, kiedy ktoś...