profil

Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja84%
Pedagogika

Szkoła jako instytucja wychowawcza

Proces wychowania obejmuje całe społeczeństwo i towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Najpierw jesteśmy wychowankami, później sami stajemy się wychowawcami, choć nadal ulegamy wszelkim wpływom wychowawczym. Na ogół wychowanie jest rozpatrywane...satysfakcja58%
Język polski

Moja szkoła to nie tylko miejsce w którym zdobywa się wiedzę

Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywamy wiedzę. Powiedziałbym nawet ,że zdobywanie wiedzy w szkole, jest tylko małą częścią życia szkolnego. To właśnie w szkole młodzi ludzie odkrywają wiele nowych rzeczy, zawierają prawdziwe przyjaźnie,...satysfakcja80%
Pedagogika

Szkoła jako instytucja wychowawcza (proces wychowania)

Proces wychowania obejmuje całe społeczeństwo i towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Najpierw jesteśmy wychowankami, później sami stajemy się wychowawcami, choć nadal ulegamy wszelkim wpływom wychowawczym. Na ogół wychowanie jest rozpatrywane...satysfakcja75%
Język polski

„Szkoła – zachwyca i złości”

Na sam początek chciałbym podkreślić, że szkoła to nie tylko instytucja oświatowo-wychowawcza, której zadaniem jest kształcenie i wychowanie uczniów. Dla każdego ucznia to przede wszystkim miejsce codziennych spotkań z koleżankami i kolegami....satysfakcjab/d
Pedagogika

Jaki jest system organizacji wychowania w naszym kraju i kto odpowiada za wychowanie: rodzice czy instytucja?

JAKI JEST SYSTEM ORGANIZACJI WYCHOWANIA W NASZYM KRAJU I KTO ODPOWIADA ZA WYCHOWANIE: RODZICE CZY INSTYTUCJA? Wychowanie w najszerszym tego słowa znaczeniu oznacza całokształt oddziaływania rodziców, wychowawców i środowiska na rozwój dzieci...satysfakcja93%
Pedagogika

Koncepcja szkoły środowiskowej

Koncepcja szkoły środowiskowej Instytucją pełniącą pierwszoplanową rolę w procesie wychowania integralnego jest dobrze funkcjonująca szkoła środowiskowa (otwarta). Termin ten niemal przez wszystkich autorów jest jednoznacznie...satysfakcja45%
Pedagogika

Pedagogika społeczna: rodzina, grupa rówiesnicza, szkoła

Pedagogika społeczna Pedagogika społeczna- (wychowanie przez środowisko) dyscyplina zajmująca się badaniem warunków środowiskowych, gdzie przebiegają procesy opiekuńczo-wychowawcze człowieka przez całe jego życie, przy uwzględnieniu czynników...