profil

Wybierz przedmiot
Prace 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja52%
Socjologia

Podstawowe formy działaności człowieka(nauka, praca, zabawa)

Człowiek jest osobliwym składnikiem organizacji. Jest on nie tylko bytem w rozumieniu fizykalnym, ale i podmiotem, tzn. osobą poznającą, myślącą, przeżywającą i działającą. Jako składnik organizacji jest nie tylko środkiem do realizacji jej celów,...satysfakcja57%
Biologia

Wpływ stanu gleb na zdrowie człowieka

Zanieczyszczeniami gleb i gruntów są wszelkie związki chemiczne i pierwiastki promieniotwórcze, a także mikroorganizmy, które występują w glebach w zwiększonych ilościach. Do najbardziej rozpowszechnionych zanieczyszczeń gleb i gruntów...satysfakcja70%
Wiedza o społeczeństwie

Ekonomia Wos Gimnazjum

Powtórzenie z zakresu ekonomii w domu Gospodarstwo domowe- jego członkowie zazwyczaj mieszkają razem, utrzymują się ze współnych pieniędzy. Czasem osoby tworzące to samo gospodarstwo domowe żyją oddzielnie. (np. student uczący się z daleka od...satysfakcja29%
Finanse i bankowość

Rodzaje przedsiębiorstw bankowych

Pierwsze przedsiebiorstwo bankowe powstało 800 istnieć ludzkich. Pierwszymi bankami były świątynie. Wekslane – taka osoba która posiadała skarbiec i prowadzi ewidencje. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa bankowego Jej celem jest;...satysfakcja31%
Podstawy przedsiębiorczości

Gospodarka centralnie planowana

Żadne panstwo na świecie nie posiada idealnej gospodarki. Dlaczego? Bo ideałów nie ma. Jednak zauwarzyć można, że niemalże wszystkie kraje wybrały do realizacji gospodarkę rynkową. Jednak takie państwa jak Kuba czy Korea Północna trwają i...