profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja50%
Biologia

Fotosynteza.

Cześć I Wykazanie zasadniczej roli światła w procesie fotosyntezy Obcięliśmy kilka liści z krzemu róży. Jedną część włożyliśmy do ciemnego miejsca drugą włożyliśmy do szalki Petriego. Następnie zalaliśmy je ciepłą wodą i odczekaliśmy 5...satysfakcja34%
Biologia

Fotosynteza

FOTOSYNTEZA, asymilacja węgla, złożony proces wytwarzania zwizków organicznych z dwutlenku węgla i wody kosztem energii wietlnej, przebiegajcy wg ogólnej reakcji: 6CO2 + 6H2O + energia wietlna = C6H12O6 + 6O2; fotosyntezę mog przeprowadzać roliny...satysfakcja27%
Biologia

Fotosynteza

Fotosynteza jest podstawowym dla życia procesem biologicznym polegającym na wbudowywaniu CO2 do związków organicznych, a przeprowadzany przez organizmy fotosyntetyzujące, czyli rośliny zielone i niektóre bakterie. Nazwa "fotosynteza" pochodzi z...satysfakcja25%
Biologia

Elementy z działu fotosynteza i oddychanie oraz genetyka - ściąga

ADP - Cząsteczka złożona z adeniny, rybozy i dwóch reszt fosforanowych. Zawiera jedno wiązanie wysokoenergetyczne. W wyniku przyłączenia grupy fosforanowej do cząsteczki ADP tworzy się cząsteczka ATP Aldozy - Cukry proste, w których cząsteczkach...satysfakcja59%
Biologia

Fotosynteza - rozszerzona.

Fotosynteza jest anabolicznym procesem biologicznym polegającym na wychwytywaniu kwantów promieniowania świetlnego przez chlorofil i przekształcaniu ich energii w energię chemiczną . Energia ta zostaje zakumulowana w postaci wiązań chemicznych...satysfakcja48%
Biologia

Autotrofizm

Autotrofizm Autotrofizm to sposób odżywiania się polegający na wytwarzaniu związków organicznych z pobranych ze środowiska związków nieorganicznych: CO2, H2O i soli mineralnych które w wyniku wielu przemian biochemicznych, przy udziale...