profil

Wybierz przedmiot
Prace 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja23%
Biologia

Fotosynteza

Metabolizm – całokształt przemiany materii, której towarzyszy przemiana energii zachodząca na poziomie komórki i organizmu wielokomórkowego. Przemiany metaboliczne dzielimy na anabolizm i katabolizm. Reakcje anaboliczne są to reakcje syntezy z...satysfakcja80%
Biologia

Fotosynteza - reakcje zależne od światła

1. Autotrofy czyli organizmy samożywne obejmują fotoautotrofy i chemoautotrofy.Do fotoautotrofów zaliczamy: -rośliny zielone i niektóre protesty oraz sinice i nieliczne bakterie tzw. purpacerowe Chemoautotrofami są niektóre bakterie...satysfakcja34%
Biologia

Fotosynteza

FOTOSYNTEZA, asymilacja węgla, złożony proces wytwarzania zwizków organicznych z dwutlenku węgla i wody kosztem energii wietlnej, przebiegajcy wg ogólnej reakcji: 6CO2 + 6H2O + energia wietlna = C6H12O6 + 6O2; fotosyntezę mog przeprowadzać roliny...satysfakcja66%
Biologia

Fotosynteza - warunki zajścia, lokalizacja, chemizm i znaczenie

Fotosynteza jest procesem zachodzącym u roślin zielonych oraz nielicznych bakterii (zielone, purpurowe). Fotosynteza przebiega w dwóch etapach, tzw. fazach na terenie chloroplastów. Chloroplasty zawierają grana, które utworzone są z tylakoidów...satysfakcja44%
Biologia

Fotosynteza

Fotosynteza-proces syntezy węglowodanów CO2 i wody przy udziale energii świetlnej. CO2+→ cukier + O 6CO2+6H2O→C6H12O6+6O2↑ Etapy: -faza (świetlna) jasna, fotoliza wody-rozkład wody pod wpływem światła na wodór i grupę wodorotlenową H2O→H+OH...satysfakcjab/d
Biologia

Faza jasna

fosforylacja fotosyntetyczna niecylkiczna światło pada na fotosystem I dochodzi do wzbudzenia (wyrzucenia) elektornu , który trafia na przenościk x1 z przenośnika x1 trafia na inny przenościk - ferredoksynę (przenośnik białkowy, składa się...satysfakcja48%
Biologia

Fotosynteza

Fotosynteza jest to rodzaj odżywiania ise organizmów samożywnych. Można ja podzielić na dwie fazy jasna ( zalezna od światła) i ciemną ( niezalezna od światła). W fazie pierwszej, która zachodzi w chloroplaście, energia słonecza zostaje zamieniona...satysfakcja59%
Biologia

Fotosynteza - rozszerzona.

Fotosynteza jest anabolicznym procesem biologicznym polegającym na wychwytywaniu kwantów promieniowania świetlnego przez chlorofil i przekształcaniu ich energii w energię chemiczną . Energia ta zostaje zakumulowana w postaci wiązań chemicznych...