profil

Wybierz przedmiot
Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja72%
Język polski

Stanisław Grochowiak.

Stanisław Grochowiak (1934-1976). Poeta, dramaturg, prozaik, publicysta. Urodził się w Lesznie Wlkp. Studiował polonistykę w Poznaniu i Wrocławiu. Debiutował jako poeta w prasie literackiej w 1955 r. Pracował w redakcjach różnych pism i...satysfakcja71%
Język polski

Stanisław Grochowiak - życie, twórczość

Ważne miejsce we współczesnej poezji zajmuje nurt zwany turpizmem. Przyświeca mu przekonanie, że zadaniem poety jest ukazanie wszystkich stron ludzkiej rzeczywistości. Postawa taka zyskiwała wśród młodych poetów wielu zwolenników. Ułatwiała...satysfakcja53%
Język polski

Stanisław Grochowiak - "Lekcja anatomii Rembrandta".

Stanisław Grochowiak to poeta, którego twórczość zalicza się do turpizmu (przedmiotem literatury nie jest piękno, zaś brzydota, kalectwo, nędza). Utwór jest poetyckim komentarzem do obrazu malarza barokowego z XVII w - Rembranta van Rijna. Na...satysfakcja62%
Język polski

"Ikar" - Stanisław Grochowiak.

W wierszu wyróżniamy dwa pola semantyczne, piękno i brzydota. Na obraz brzydoty składają się kobieta nad balią, kręgosłup, ból, spoczynek, twarz kobiety jak pole. Tworzą one bardzo konkretny obraz kobiety pochylonej nad balią. Występują też takie...satysfakcja35%
Język polski

Stanisław Grochowiak- "Menuet"

Stanisław Grochowiak polski, współczesny poeta zapisał się jako twórca poszukujący nowych form ekspresji poetyckiej, przeciwstawiający się tradycyjnej interpretacji ,,piękna?. Klasyfikowano go jako poetę reprezentującego nurt...satysfakcja69%
Język polski

Charakterystyka porównawcza wiersza "Płonąca żyrafa" Stanisława Grochowiaka i obrazu Dalego o tym samym tytule.

Dominika Rokosz Wiersz Stanisława Grochowiaka „Płonąca Żyrafa” jest nawiązaniem do słynnego obrazu Salvadora Dalego o tym samym...satysfakcja25%
Język polski

Stanisław Grochowiak - fraszka

„Fraszka” Stanisława Grochowiaka to utwór powstały w tym momencie życia poety, gdy jego „bunt się ustatecznia”, kiedy po okresie zaprzeczeniu estetyce, fascynacji brzydotą świata, ohydą rozkładu, zaprzeczeniu temu, co wzniosłe i piękne zwraca się...