profil

Wyrazy pokrewne

drukuj
satysfakcja 58 % 5951 głosów

Wyrazy pokrewne – zostały utworzone od wspólnego wyrazu podstawowego (mają wspólny rdzeń) bezpośrednio lub pośrednio, wszystkie te słowa są sobie bliskie znaczeniowo:

wyrazy pokrewne

Przydatne hasło? Tak Nie