profil

Przyimek

drukuj
satysfakcja 73 % 2400 głosów

Jest nieodmienną i niesamodzielną częścią mowy. Tylko łącznie z innym wyrazem (zwykle rzeczownikiem lub zaimkiem rzeczownym) stanowi składniowo nierozerwalną całość, czyli tzw. wyrażenie przyimkowe. Ukazuje ono relacje między czynnością i przedmiotem albo między dwoma przedmiotami.

Wczoraj wieczorem poszłam z bratem do kina.
Tato kupił nowy samochód z klimatyzacją.
Zeszyty do matematyki zwykle muszą być w kratkę.

Przyimki możemy podzielić na dwie grupy:

• przyimki proste: w, na, o, z, za, ku, do, śród, bez, pod, przed, nad, obok, dla, między, przez, po itd.;

• przyimki złożone (połączenie dwóch przyimków prostych): pośród, poprzez, pomiędzy, ponad, wśród, spoza, obok, około, spod, oprócz, pomimo itd.

Zapamiętaj

Zapamiętaj, że przyimki złożone piszemy tak, jak je słyszymy.
I oczywiście razem:
po + między -> pomiędzy
z + nad -> znad
z + pod -> spod
z + poza -> spoza
Pomiędzy dziewczynami często dochodziło do kłótni.
Znad morza wiał zimny i porywisty wiatr.
Spod łóżka wyjęłam zakurzoną walizkę.
Ten człowiek jest spoza naszej grupy.

Przydatne hasło? Tak Nie