profil

Wybierz przedmiot
Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja53%
Gramatyka polska

Wyrażenie przyimkowe

Jest to połączenie przyimka i rzeczownika, zaimka rzeczownego, przymiotnika, liczebnika, a także przysłówka. Mama poszła do banku po pieniądze . Po południu przyjdę do was . Św. Franciszek Asyżu odwracał się od bogatych ; przemawiał do ubogich . Proszę, żebyś przyszedł koniecznie po drugiej . Związałaś się z tym człowiekiem za szybko .

satysfakcja73%
Gramatyka polska

Przyimek

Jest nieodmienną i niesamodzielną częścią mowy. Tylko łącznie z innym wyrazem (zwykle rzeczownikiem lub zaimkiem rzeczownym) stanowi składniowo nierozerwalną całość, czyli tzw. wyrażenie przyimkowe . Ukazuje ono relacje między czynnością i przedmiotem albo między dwoma przedmiotami. Wczoraj wieczorem poszłam z bratem do kina . Tato kupił nowy samochód z klimatyzacją . Zeszyty do matematyki zwykle muszą być w kratkę . Przyimki możemy podzielić na dwie grupy: • przyimki proste...satysfakcja65%
Język polski

Przyimek

Przyimek (łac. praepositio) – nieodmienna część mowy, która łączy się z wyrazem i nadaje mu inny sens; np. rzeczownik stół tworzy z przyimkami wiele zestawień: na stole, o stole, za stołem, obok stołu, po stole, pod stołem, zza stołu, koło stołu,...satysfakcja71%
Język polski

Części mowy

Czasownik – odmienna część mowy. Nazywa czynności lub stany. Odmienia się przez osoby, liczby, czasy, tryby i rodzaje. W zdaniu pełni funkcję orzeczenia. Rzeczownik – odmienna część mowy. Odmienia się przez przypadki i liczby. Może pełnić...satysfakcja67%
Język niemiecki

Reakcje przyimkowe

an ndern an D - zmieniać w czymś sich anpassen an A - dostosować się do appellieren an A - zaapelować do arbeiten an D - pracować nad sich beteiligen an D - uczestniczyć w denken an A - myśleć o sich erinnern an A - przypominać sobie...satysfakcja79%
Język polski

Rzeczownik

Rzeczownik to odmienna część mowy. Nazywa osoby, rzeczy, zwierzęta, rośliny, zjawiska. Odpowiada na pytania: kto? co? Każdy rzeczownik ma jeden określony rodzaj: męski, żeński lub nijaki. np. dom, pokój, mężczyzna, ołówek - rodzaj męski...satysfakcja68%
Język polski

Niesamodzielne części mowy

1. Nie odmieniają się. 2. Nie pełnią funkcji w zdaniu. 3. Nie wchodzą w związki składniowe. SPÓJNIK PRZYIMEK PARTYKUŁA WYKRZYKNIK SPÓJNIK 1. Nie stawiamy przecinka: a) i, oraz, ani, ni, a (zdania współrzędne łączne)...