profil

Wybierz przedmiot
Prace 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja77%
Gramatyka polska

Przyimek

Jest nieodmienną i niesamodzielną częścią mowy. Tylko łącznie z innym wyrazem (zwykle rzeczownikiem lub zaimkiem rzeczownym) stanowi składniowo nierozerwalną całość, czyli tzw. wyrażenie przyimkowe . Ukazuje ono relacje między czynnością i przedmiotem albo między dwoma przedmiotami. Wczoraj wieczorem poszłam z bratem do kina . Tato kupił nowy samochód z klimatyzacją . Zeszyty do matematyki zwykle muszą być w kratkę . Przyimki możemy podzielić na dwie grupy: • przyimki proste...

satysfakcja40%
Gramatyka polska

Wyrażenie przyimkowe

Jest to połączenie przyimka i rzeczownika, zaimka rzeczownego, przymiotnika, liczebnika, a także przysłówka. Mama poszła do banku po pieniądze . Po południu przyjdę do was . Św. Franciszek Asyżu odwracał się od bogatych ; przemawiał do ubogich . Proszę, żebyś przyszedł koniecznie po drugiej . Związałaś się z tym człowiekiem za szybko .satysfakcja81%
Język polski

Rzeczownik

Rzeczownik to odmienna część mowy. Nazywa osoby, rzeczy, zwierzęta, rośliny, zjawiska. Odpowiada na pytania: kto? co? Każdy rzeczownik ma jeden określony rodzaj: męski, żeński lub nijaki. np. dom, pokój, mężczyzna, ołówek - rodzaj męski...satysfakcja61%
Język polski

Przyimek

Przyimek (łac. praepositio) – nieodmienna część mowy, która łączy się z wyrazem i nadaje mu inny sens; np. rzeczownik stół tworzy z przyimkami wiele zestawień: na stole, o stole, za stołem, obok stołu, po stole, pod stołem, zza stołu, koło stołu,...satysfakcja50%
Język niemiecki

Synonimy części mowy Deutsch

Hauptwort - rzeczownik Frwort, Pronomen - zaimek Ttigkeitswort - czasownik Wiewort, Adverb - przysłowek Verhltniswort, Prposition - przyimek Eigenschaftswort - przymiotnik Zahlwort , Numerale- liczebnik Bindewort, Konjunktion -...satysfakcja71%
Język polski

Niesamodzielne części mowy

1. Nie odmieniają się. 2. Nie pełnią funkcji w zdaniu. 3. Nie wchodzą w związki składniowe. SPÓJNIK PRZYIMEK PARTYKUŁA WYKRZYKNIK SPÓJNIK 1. Nie stawiamy przecinka: a) i, oraz, ani, ni, a (zdania współrzędne łączne)...satysfakcja22%
Łacina

Składnia a.c.i. w czasie teraźniejszym i przeszłym - strona czynna i bierna.

PRAESENS (CZAS TERAŹNIEJSZY) Infinitivus praesentis activi - re amare videre audire ducere Infinitivus praesentis passivi - i amari videri audiri scribi Składnia a.c.i. Magistrum discipulos laudare puto. [strona czynna]...satysfakcja53%
Język niemiecki

Test z przyimków z celownikiem i biernikiem

1. Wybierz odpowiedni przyimek 1)Wir gehen (mit, ohne) dich spazieren. 2)Peter wohnt (bei, ohne) seiner Tante. 3)Wir wurden (fr, zu) einer Tasse Kaffee eingeladen. 4)Die Blumen sind (von, fr) Ihre Frau. 5)Die Kinder kommen (mit, aus) der Schule....