profil

Język rosyjski

(16)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

6 online
satysfakcja64%

Test sprawdzający wiadomość z lektury pt. "Kłamczucha"

Ocena ???????-??? Liczba punktów ????..na16. Teścik sprawdzający wiadomość z lektury Pt. ? KŁAMCZUCHA ? Imię-nazwisko: ?????????????.. Kl. ?... Nr ??? Odpowiedz na pytania i dokończ zdania wpisując właściwą odpowiedź. 1. Jak miała na nazwisko...

satysfakcja18%

Zwroty grzecznościowe

????????????dzień dobry ?????????? dzień dobry (mniej oficjalne) ?????? ???? dzień dobry ??????? cześć (na powitanie) ??? ????? jak leci? x?????? dobrze ??a????? dziękuję ? ????(a) ?????????????? miło mi cię poznać...

satysfakcja70%

Тест по теме возраст и внешний вид человек&

I ?????????? ???????: ?) - Ile masz lat? ???????????????. - W listopadzie skończę 22. A ty? ?????????????????????? - Niedługo skończę 23 ? ?) - Ile lat, na oko ma Tania. ????????????????????????? - Wygląda na 15 ( jest już...

satysfakcja67%

ТЕСТ ПО ТЕМЕ «виды магазинов»

I ??????? ???????? ????????? ? ?? ??????????: 1. ????????????????? ??????? 2.??????? ?????????????? ? ??????? ??????? 3. ??????? "?????? ???????". 4. ??????? ??????? 5. ???????e 6. ???????? ???????????????? ? ??????????? ???????? ? ???...

satysfakcja58%

Магазин санитарии и гигиены

?????? ????a ?????? ????? ??? ??? ?????? ?????? ?????? ???? ??? ??? ???? ??? ?????? ??????? ??? ????? ????? ??? ?????? ???? ?????? ????? ???...

satysfakcja55%

Диалоги

?????? ????. -?????? ????. ????? ??? ?????????? 200??????? ?????,??????? ??????? ? ????? ???????? ??????. -??????????.????? ????????? -????????. -??? ???-??????? -? ??? ? ??? ??????? -??,???????,??????????? ??????. -????? ????? ???...

satysfakcja16%

Stopień wyższy przymiotników

I Utwórz stopień wyższy podanych przymiotników za pomocą: -?? -?? ?????? ? .................... ???????-...

satysfakcja36%

Черты характера

???????... ...???: ??? ??????? ?????????? ??????? (-??) ????????? ?????? ?????? ?????? ????????????? ?????? ?????? ????????? ???????? ?????? ???????? ???????? ???????????? *?? ???-???? *??? ???? ?????? ?????? ???????...

satysfakcja4%

Test poziomujący (język rosyjski)

TEST POZIOMUJĄCY (język rosyjski) I. Odpowiedz na pytania pełnym zdaniem. (10 pkt.) 1) ??? ???? ?????? .............................................................................................................. 2) ???????...

satysfakcja28%

письмo литературному герою. Письмо Дон Кихоту

Цель: учить писать прoизведение-письмo литературному герою; развивать письменную связную речь, творческие способнoсти. Ход урока. I. Мотивация учебной деятельности. Слoво учителя. - Мы живем в XXI столетии, вo время высоких технологий. Все...