profil

Fizyka

(2)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

356 online
satysfakcja40%

Oddziaływania, siła i jej cechy

Zadanie 1 Znajdź graficznie oraz algebraicznie siłę wypatkową dwóch sił o wartościach: F1=3 N i F2=5 N. Siły te mają takie same kierunki i zwoty oraz wspólny punk przyłożenia. Zadanie 2 Znajdź graficznie oraz algebraicznie siłę wypatkową dwóch...

satysfakcja29%

Promieniotwórczość - kartkówka

zad.1 Jądro helu to inaczej cząsteczka a) ? (alfa) b) ?- c) ? d) ? (gama) zad.2 Czas połowicznego rozpadu pewnego pierwiastka wynosi 12 dni. Oblicz jaki procent jąder ulegnie rozpadowi po 36 dniach? zad.3 Oblicz energię wiązania...