profil

Proszę z obliczeniami. 
Roztwór nasycony cukru w temperaturze 30 stopni C ma stężenie 68,75%. Wskaż masę cukru

rozpuszczonego w 100 g wody w tej temperaturze.
A. 22 g
B. 32 g 
C. 220 g
D. 320 g 
15 pkt za rozwiązanie + 8 pkt za najlepsze rozwiązanie - 11.6.2017 (11:25)
Znasz odpowiedź?