profil

liczba punktów
386
rozwiązanych / najlepszych
0 / 0
prac i notatek
3
ArianatorSwifties0 rozwiązanych zadań
Matematyka 10 pkt 15.11.2017 (15:58)

Oblicz pole koła o obwodzie 0.8(znak pi) cm.

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

ArianatorSwifties0 rozwiązanych zadań
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

ArianatorSwifties0 rozwiązanych zadań
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Doładuj kolejne zadania