profil


Proszę z obliczeniami.Wskaż stężenie procentowe roztworu otrzymanego po zmieszaniu 200 g roztworu 10 - procentowego


Proszę z obliczeniami.Wskaż stężenie procentowe roztworu otrzymanego po zmieszaniu 200 g roztworu 10 - procentowego i 50 g roztworu 40 - procentowego tej samej substancji. 
A. 16 % 
B. 50% 
C. 12%
D.  20%  
10 pkt za rozwiązanie + 5 pkt za najlepsze rozwiązanie - 10.6.2017 (10:48) - przydatność: 100% - głosów: 1
Odpowiedzi
Klaudialabudda123
10.6.2017 (15:00)
I
100g roztworu - 10gsubstancji
200g roztworu - x
x = 20g sub.
 II
100g r. - 40g sub.
50g r. - x
x = 20g sub.
Razem
250g roztworu - 40g sub.
100g - x
x = 16%
komentarze
ArianatorSwifties 11.6.2017 (11:14)

Dzięki

Przydatne rozwiązanie? Tak Nie
Dodaj zadanie
Zadania z chemii