profil

1. napisz zdania twierdzace (v), pytania (?), lub przeczenia (x) z czasownikiem be w czasie past simple.
The

weather/terrible/yesterday (v)
Where/Paul and John/ last night (?)
We/tired/ after our PE lesson (x)
the concert/good (?)

2.
podkresl wlasciwe wyrazy.
where did you buy/you bought your earrings?
who created/did create the World Wide Web?
what invented Laszlo Biro/did Laszlo Biro invent?
who closed/did close the door?
who did you go/you went to lunch with yesterday?
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 9.1.2017 (22:10)
Znasz odpowiedź?