profil

Scharakteryzuj:
*karajobraz bagienny
*krajobraz dolin rzecznych

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 12.9.2017 (17:25)
Znasz odpowiedź?