profil

obserwujący0
obserwuje0
liczba punktów
-10
rozwiązanych / najlepszych
0 / 0
prac i notatek
0
HelaMelaEla0 rozwiązanych zadań
Przyroda 10 pkt 12.9.2017 (17:25)

Scharakteryzuj: *karajobraz bagienny *krajobraz dolin rzecznych

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj