profil

satysfakcja 47 % 39 głosów

Historia Unii Europejskiej - Test

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

TEST. Historia Unii Europejskiej 1. Wymień Ojców Europy. Podaj, z jakiego kraju pochodził każdy z nich. 2. Europejska Wspólnota Węgla i Stali powstała : a) 9 maja 1950 roku b) 25 marca 1950 roku c) 23 lipca 1952 roku d) 8 kwietnia 1951 roku 3. Uporządkuj wydarzenia chronologicznie: Utworzenie EWWiS, utworzenie EWG i Euratom, konferencja w Messynie, podpisanie Układu z Schengen, podpisanie Traktatu z Amsterdamu, powstanie Rady Europy ( podczas jednego ze szczytów paryskich - po raz pierwszy użyta została ta nazwa), “kompromis luksemburski”, Winston Churchill mówi o “żelaznej kurtynie”, podpisanie JAE, zjednoczenie Niemiec, wstąpienie Szwecji do UE, Francja i Holandia odrzucają w referendum Konstytucję dla Europy 4. Prawda czy fałsz? 1. Po raz pierwszy hasła “Zjednoczone Stany Europy” użył Winston Churchill. 2. Unia Europejska oparta jest na trzech filarach : unia gospodarcza, polityczna, policyjno - sądownicza. 3. Waluta euro (monety i banknoty) weszły do użytku w 12 krajach Unii Europejskiej 1 stycznia 2001 roku. 4. W Norwegii zostało przeprowadzone jedno referendum, w którym obywatele wyrazili niechęć, co do członkostwa w Unii Europejskiej. 5. Dnia 20 lipca 1963 roku między EWG a 18 krajami afrykańskimi w Lome zostaje podpisana umowa stowarzyszeniowa. 5. Opisz a) główne zasady działania; b) strukturę organizacyjną; c) główne cele, zadania; Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali oraz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. 6. W którym roku został zawarty Traktat Fuzyjny? Na czym polegała ta fuzja? 7. Opisz przynajmniej 4 postanowienia Traktatu z Nicei. 8. Wymień wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz datę ich przystąpienia [do UE]. 9. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi: 1 Traktat Lizboński : a) ma zostać ratyfikowany do maja 2009 roku; b) został odrzucony przez Sejm RP; c) wszedł w życie 1 stycznia 2009 roku; 2. Termin “żelazna kurtyna” a) użyty po raz pierwszy został przez Roberta Schumana; b) określał teren od Szczecina po Triest; c) określał mur berliński przed jego upadkiem; 3. Pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego: a) miały miejsce w 1984 roku; b) miały za zadanie wyłonić 410 członków Parlamentu Europejskiego; c) odbyły się w Hadze; 4. Decyzję o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej: a) podjęto w Kopenhadze; b) podjął Nicolas Sarkozy; c) podjęto w 2003 roku; Odpowiedzi: 1. Konrad Adenauer- Niemcy Winston Churchill - Zjednoczone Królestwo Alcide de Gasperi - Włochy Walter Hallstein - Niemcy Jean Monnet - Francja Robert Schuman - Francja Paul-Henri Spaak - Belgia Altiero Spineli - Włochy 2. C 3. Winston Churchill mówi o ‘żelaznej kurtynie” Utworzenie EWWiS Konferencja w Messynie Utworzenie EWG i Euratom “kompromis luksemburski” Powstanie Rady Europy Podpisanie Układu z Schengen Podpisanie JAE Zjednoczenie Niemiec Wstąpienie Szwecji do UE Francja i Holandia odrzucają w referendum Konstytucję dla Europy 4. 1. Fałsz 2. Prawda. 3. Fałsz. 4. Fałsz. 5. Fałsz. 5. EWWiS: a) zakaz pobierania cła na import i eksport towarów; zakaz dyskryminowania producentów, nabywców i konsumentów; zakaz pobierania przez EWWiS pomocy od państwa oraz nadawania kar przez państwo; zakaz ograniczania praw dotyczących eksploatowania rynku; b) Wysoka Władza, Specjalna Rada Ministrów, Zgromadzenie Ogólne, Trybunał Sprawiedliwości; c) racjonalizacja produkcji i dystrybucji; podniesienie jakości integracji sektoralnej z zakresu żelaza, węgla, stali, złomu; EWG: a) swoboda przepływu osób, kapitału, usług i towarów; b) Rada międzyrządowa; Komisja; Europejskiej Zgromadzenie Parlamentarne; Rada Gospodarcza i Społeczna; Trybunał Obrachunkowy c) popieranie harmonijnego rozwoju gospodarstw państw członkowskich; ekspansja gospodarcza; stabilizacja gospodarstw państw członkowskich; podniesienie poziomu życia społeczeństw; 6. 8 kwietnia 1967 roku. Traktat Fuzyjny wcielał dwa organy : Radę i Komisję Wspólnot Europejskich trech instytucji : EWWiS, EWG, Euratom. 7. 1. Komisja Europejska ma do 2005 roku po jednym przedstawicielu z każdego państwa; po 2005 roku liczba inspektorów w Komisji będzie ograniczona; 2. Wprowadzenie ważenia głosów; 3. Wprowadzenie większości kwalifikowanej w głosowaniu; 4. Zwiększenie liczby członków Parlamentu Europejskiego; 8. Francja, NRF, Włochy, Holandia, Luksemburg, Belgia - 1951 rok [kraje założycielskie] Wielka Brytania, Dania, Irlandia - 1973 rok [traktaty akcesyjne - 1972 rok] Grecja - 1981 rok Hiszpania, Portugalia - 1986 rok NRD - 1990 rok Finlandia, Szwecja, Austria - 1995 rok Cypr, Malta, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Republika Czeska, Słowenia, Słowacja, Węgry - 1 maja 2004 rok Bułgaria, Rumunia - 2007 rok 6. 1a; 2b; 3b; 4a;


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy zobacz wszystkie
30.1.2011 (18:36)

ale....Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.