profil

Unia Europejska - referat

drukuj
satysfakcja 79 % 370 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Historia Unii Europejskiej

Unia Europejska to gospodarczo-polityczny związek demokratycznych krajów Europy. Powstała mając na celu głównie zjednoczenie państw Europejskich, tak, by nie doszło więcej do wojny światowej. Dziś ten związek znaczy o wiele więcej dla jego państw członkowskich. Mimo że każdy kraj ma swoją własną kulturę, język, tradycje i symbole narodowe, wszystkie stanowią jedność. Panuje w nich ta sama waluta ? euro. Nie ma kontroli granicznej. Oprócz obywatelstwa swojego kraju każdy ma też obywatelstwo Unii Europejskiej. Państwa Unii Europejskiej prowadzą wspólną politykę gospodarczą, handlową i zagraniczną.
Wprowadzenie w życie pomysłu zjednoczenia Europy nie było proste. Po II Wojnie Światowej panował chaos, państwa nie były chętne do współpracy. Gospodarka było mocno nadwyrężona. Drogę Europy do pojednania otworzył ówczesny francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman. Przedstawił plan zjednoczenia Francji i Niemiec w oparciu o wspólną produkcję węgla i stali. W niecały rok po przedstawieniu planu Schumana - 18 kwietnia 1951 roku Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy podpisały w Paryżu Traktat o powołaniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Kolejnym krokiem zbliżającym do siebie te kraje europejskie było powołanie 25 marca 1957 roku w Rzymie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EUR ATOM). Europejska Wspólnota Gospodarcza miała w swoich założeniach przyczynić się do harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej, szybszego podwyższenia poziomu życia ludności, a także zniesienie ceł, wprowadzenie wspólnej polityki rolnej jak i transportowej, ujednolicenie prawa gospodarczego. Natomiast celem EURATOMu jest pokojowe wykorzystanie energii jądrowej. 1 listopada 1993 roku oficjalnie powstała Unia Europejska. Należało do niej wówczas dwanaście państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy, Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania i Portugalia. Dwanaście założycielskich państw symbolizuje dwanaście gwiazdek na fladze Unii Europejskiej. Po pamiętnym 1993 roku Unia była poszerzana trzykrotnie: w 1995 roku dołączyły do UE Austria, Finlandia i Szwecja; w 2004 - Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry a w 2007 Bułgaria i Rumunia.
Traktat o Unii Europejskiej, który został podpisany w 1992 roku, podstawowymi celami Unii są:

-promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi;
-wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej;
-dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy
31.5.2011 (21:50)

to wszysto jest wzięte z wikipedi

23.5.2011 (14:20)

dobry dostalem 5 :>

13.5.2011 (14:57)

extra jest ten referat bardzo mi pomógł ;))

Historia powszechna