profil

Test - Ewangelia wg św. Mateusza

drukuj
satysfakcja 62 % 375 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Wymień dwa przypadki, kiedy faryzeusze oskarżali apostołów o łamanie praw tradycji lub religii.
2. Bluźnierstwo przeciw komu nie będzie odpuszczone?
3. Jaki znak dostali uczeni w Piśmie i faryzeusze?
4. Kogo Jezus nazywa swoimi krewnymi?
5. Do czego Jezus w przypowieściach przyrównuje Królestwo Niebieskie (przynajmniej 3 odpowiedzi)
6. Dlaczego ludzie w Nazarecie nie wierzyli w boskość Jezusa?
7. Jak nazywała się córka Herodiady? Czyją żoną była Herodiada?
8. Na czyje życzenie został ścięty Jan Chrzciciel.
9. Przy pierwszym rozmnożeniu chleba : wymień ilość osób nakarmionych, ilość chlebów i ryb, które zostały rozmnożone oraz ilość zebranych koszy z ułomkami.
10. Między którą i którą godziną Jezus kroczył po jeziorze do uczniów?
11. Dokończ myśl : ?Nie to co, wchodzi do ust, czyni człowieka??
12. Dlaczego Jezus początkowo nie chciał dopomóc kobiecie kananejskiej?
13. Jak zrozumieli apostołowie przestrogę Jezusa o kwasie faryzeuszów i saduceuszów?
14. Ile razy Jezus zapowiadał swoją mękę?
15. Jacy uczniowie uczestniczyli w Przemienieniu Jezusa na Górze Tabor?
16. Kto objawił się uczniom podczas Przemienienia Jezusa na Górze Tabor?
17. Dlaczego Jezus zabronił mówić uczniom o swoim przemienieniu na Górze Tabor?
18. Co to jest didrachma? (dwudrachma)
19. Kto jest pierwszy w Królestwie Niebieskim?
20. Co musisz zrobić, wg Ewangelii, jeśli Twój brat zgrzeszy?
21. Ile razy musimy przebaczać?
22. Jaki dług miał sługa wobec króla w przypowieści o nielitościwym dłużniku?
23. Kto wcześniej pozwolił dawać żonie list rozwodowy?
24. Dlaczego, wg Ewangelii, ludzie się nie żenią (nie wychodzą za mąż). Podaj trzy przyczyny.
25. Dokończ myśl : ?Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez??
26. Jakie przesłanie niesie ze sobą przypowieść o robotnikach w winnicy?
27. O co prosiła matka synów Zebedeusza?
28. Gdzie Jezus uzdrowił dwóch niewidomych, początkowo zagłuszanych przez tłum?

1. Kiedy apostołowie łuskali kłosy w szabat i kiedy nie myli rąk przed jedzeniem.
2. Przeciw Duchowi Świętemu.
3. Znak Jonasza.
4. Wszystkich, którzy pełnią wolę Boga.
5. Do siewcy, któremu na polu nieprzyjaciel zasiał chwasty; do ziarnka gorczycy, do perły, do zaczynu, do skarbu na roli, do sieci, do króla, który darował dług słudze.


6. Znali doskonale całą Jego rodziną i nie mogli pojąć, skąd u niego mogła znaleźć się boska moc.
7. Salome; Filipa
8. Na życzenie Herodiady, które wypowiedziała jej córka - Salome
9. 5 tysięcy mężczyzn; 5 chlebów i 2 ryby; 12 koszów ułomków
10. Między 3 a 6 (?o czwartej straży nocnej?)
11. ?Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi to właśnie go czyni nieczystym?
12. Ponieważ Jego misją jest nawracanie i nauczanie Izraela, a nie innych narodów.
13. Pomylili z kwasem chlebowym
14. 4 razy
15. Piotr, Jakub, Jan
16. Eliasz i Mojżesz
17. 1) Nie chciał utwierdzić Żydów w przekonaniu o widzialnej potędze Mesjasza 2)Nie chciał narażać ludzi na zgorszenie, gdy będą patrzeć na śmierć Zbawiciela
18. Podatek na świątynię
19. Dziecko
20. Porozmawiać z nim; jeśli cię nie usłucha, wziąć jednego lub dwóch braci na świadków rozmowy; jeśli i ich nie usłucha, donieść o tym Kościołowi; jeśli nie usłucha Kościoła, ma ci być jak poganin i celnik.
21. 77 (w nieskończoność)
22. 10000 talentów
23. Mojżesz
24. Bo tak się już urodzili, bo tak ich ludzie uczynili, dla Królestwa Niebieskiego.
25. ?Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego?.
26. ?Ostatni będą pierwszymi, pierwsi ostatnimi?
27. O to, aby jej dwaj najstarsi synowie zasiadali po prawej i lewej stronie Jego tronu.
28. Pod Jerychem (wychodząc z miasta)


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
9.1.2012 (21:44)

Nasz syn pisał ten test w 5-tej klasie podstawówki, tutaj dowiaduję się że to dla licealistów... Jakiś kosmos normalnie...

1.6.2011 (22:31)

o my goodnes a odpowiedzi

13.4.2011 (14:07)

Ta praca jest świetna.007

Typ pracy