profil

Przestępczość komputerowa

drukuj
satysfakcja 63 % 48 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

PRZESTĘPCZOŚĆ TELEINFORMATYCZNA (KOMPUTEROWA)

Gwałtowny rozwój techniki w końcu XX wieku spowodował powstanie szeregu nowych zjawisk, które z uwagi na swe społeczne niebezpieczeństwo i szkodliwość, są ścigane jako przestępstwa lub wykroczenia. Jednym z takich zjawisk, będących wynikiem ogromnego postępu technicznego w zakresie przetwarzania i przechowywania informacji jest przestępczość popełniana za pomocą nowoczesnych technologii teleinformatycznych, a zwłaszcza przestępstwa komputerowe. Pojawiły się one wtedy, gdy komputery przestały być ściśle strzeżonym przedmiotem zamówień rządowych i stały się dostępne dla instytucji gospodarczych.
Komputeryzacja była wykorzystywana do sterowania rutynowymi czynnościami w gospodarce i administracji już na początku lat pięćdziesiątych. Jednakże dopiero w latach
sześćdziesiątych ujawniono pierwsze, a w siedemdziesiątych poważniejsze wypadki oszustw, sabotażu, a także szpiegostwa gospodarczego z wykorzystaniem komputerów.
W latach sześćdziesiątych rozpoczęło się masowe przetwarzanie informacji danych osobowych przez tworzenie banków danych. Brak ograniczeń związanych z dostępem do
tych danych wkrótce odebrano jednak jako zagrożenie praw obywatelskich. Niemal równocześnie z pojawieniem się w latach siedemdziesiątych otwartych systemów sieciowych
rozpowszechniły się ich nadużycia określane jako hacking. Upowszechnienie komputerów osobistych w latach osiemdziesiątych spowodowało masowe zjawisko sporządzania pirackich
kopii programów, a rozwinięcie sieci bankomatów, natychmiast skutkowało nadużyciami za pomocą kart magnetycznych. Zorganizowane grupy przestępcze zaczęły wykorzystywać
powszechność poczty elektronicznej, a także ścisłe powiązania między systemami przetwarzania danych a telekomunikacją również do celów przestępnych zarówno
kryminalnych, jak i gospodarczych, a nawet do perfekcyjnego zacierania śladów przestępstwa. W latach dziewięćdziesiątych komputery stały się integralnym elementem niemal każdej dziedziny życia. Rozwój światowych sieci komputerowych, stała obniżka cen oraz powstanie programów przyjaznych dla użytkownika nie wymagających specjalistycznej wiedzy sprzyjały coraz szerszemu używaniu tych urządzeń. W naturalny sposób stały się one przedmiotem działalności sprzecznej z prawem.

1. Czym jest przestępczość komputerowa?
Nie istnieje wyczerpująca definicją tego zjawiska. Każdy z ekspertów ma swoje własne określenie, a zastosowanie jednego nie jest tutaj wskazane, z uwagi na złożoną strukturę tego zjawiska. Według K. Jakubskiego pojęcie przestępczości komputerowej jest nieprecyzyjne i wieloznaczne: "W szerokim rozumieniu, przestępczość ta obejmuje wszelkie zachowania przestępne związane z funkcjonowaniem elektronicznego przetwarzania danych, polegające zarówno na naruszaniu uprawnień do programu komputerowego, jak i godzące bezpośrednio w przetwarzaną informację, jej nośnik i obieg w komputerze oraz cały system połączeń komputerowych, a także w sam komputer.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Nauki