profil

Co można załatwić w Urzędzie Gminy w poszczególnych wydziałach.

drukuj
satysfakcja 76 % 69 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

W Urzędzie Gminy w poszczególnych wydziałach można załatwić następujące sprawy: USC-Urząd Stanu Cywilnego Do zadań Urzedu Stanu Cywilnego należy: Sporzadzenie aktu urodzenia Odtworzenie aktu urodzenia Przyjmowanie oświadczenia o uznaniu dziecka Oświadczenie o zmianie imienia dziecka Małżeństwo cywilnoprawne Małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym Odtworzenia aktu małżeństwa Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska meża matki Organizacja uroczystosci jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego Przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Wpisanie aktu urodzenia sporządzonego za granicą Wpisanie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą Wydawanie odpisów zupełnych lub skruconych aktów stanu cywilnego,zaswiadczeń o dokonanych w ksiegachstanu cywilnego wpisach lub ich brakuoraz zaswiadczeń o zaginięciu lub zniszczeni ksiegi stanu cywilnego Sporzadzenia aktu zgonu Odtworzenie aktu zgonu Zmiana imion i nazwisk GOPS-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej a w szczególności: tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, a w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie pomocy społecznej przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu rozwojowi Zadania własne z zakresu pomocy społecznej: kierowanie do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym osób wymagających opieki, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i socjalnych celowych, przyznawanie pomocy rzeczowej, przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie, przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie, inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb Gminy. Zadania własne o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej: udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, praca socjalna, sprawianie pogrzebu, zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków do realizacji żądań własnych.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


adek74110 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt 29.10.2014 (14:44)

charakterystyka i elementy listy płac. Referat na ten temat.

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Werciak161 rozwiązane zadanie
Wiedza o społeczeństwie 15 pkt 26.10.2014 (17:14)

Napisz list do przywódcy koreańskiego ,w którym staniesz w obronie ustroju demokratycznego. Bardzo proszę o pomoc :(   

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 12 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

David1234567898980 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt 26.10.2014 (11:03)

Majątek przedsiębiorstwa turystycznego- referat , PROSIŁBYM NA DZIŚ JAK KTOŚ MOŻE :)

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

daniels220 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 100 pkt 25.10.2014 (23:21)

zcharakteryzuj znane Ci atak i zamach i wymień różnice , wymień znane Ci motywy ataku zcharakteryzuj jeden z nich . prosze o szybką pomoc , dziekuje

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 75 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Domii_A0 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 20 pkt 25.10.2014 (14:17)

Platforma Obywatelska historia partii

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 15 rozwiązań 1 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.