profil

Charakterystyka Antygony.

drukuj
satysfakcja 64 % 19 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Antygona tytułowa bohaterka tragedii Sofoklesa, pochodziła z nieszczęsnego rodu Labdakidów, nad którym ciążyło fatum. Była córką Edypa i Jokasty, miała siostrę Ismenę i dwóch braci - Polinika i Eteoklesa, którzy zginęli w bratobójczej walce o władzę. Mieszkała w Tebach, gdzie rządził jej wuj Kreon, z którym toczyła spór o możliośœć pochowania zwłok jednego z niedoszłych następców tronu.

Tytułowa bohaterka była młodą i piękną dziewczyną. Jej urodę na pewno dostrzegało wielu wielbicieli, ale wybrankiem był Hajmon, syn króla. Poznajemy ją w momencie moralnych rozterek. Pochować brata, który został ogłoszony zdrajcą, czy też usłuchać rozkazu swojego stryja - Kreona, który jest aktualnym władcą Teb.

Antygona jest postacią tragiczną. Jej głównym celem było oddanie szacunku zmarłemu bratu i pochowanie jego ciała, co było według Kreona karygodnym czynem. Dziewczyna jednak stawiała prawa boskie wyżej niż ziemskie i sprzeciwiła się zakazom króla. Antygona buntuje się przeciw despotycznej władzy króla, który swym rozkazem łamie œświęte, odwieczne prawo boskie i naraża na nieszczęście swoją rodzinę. Kierowała się miłością do Polinika i pomimo tego, co ją czekało, postąpiła według swoich wartoœści i zrobiła to, co uważała za słuszne. Była osobą bardzo dumną, stanowczą, porywczą i konsekwentną, ponieważ była gotowa ponieœść karę, potrafiła przyznać się do swojego postępku. Była nieugięta i nieustępliwa, nie wyobrażała sobie jakiegokolwiek kompromisu z władcą. Była odważną dziewczyną, nie bała sie nawet śœmierci i uważała, że trzeba być dłużej miłym dla tych, którzy odeszli ze œświata żywych niż dla mieszkańców ziemi. Posiadała również poparcie podwładnych Kreona, chciała być ich bohaterką i wzorem dla ludzi. Prezentowała postawę buntu wobec nieprzemyslanej decyzji Kreona i narzucaniu niesprawiedliwych praw.

Moim zdaniem Antygona jest osobą godną naśœladowania, przez swoją postawę i dorosłe zachowanie - bowiem poœwięciła własne życie, aby wypełnić obowiązek siostry. Jest pewnego rodzaju herosem, którego czyny przewyższają możliwoœści pospolitego człowieka. Jej złym wyborem było samobójstwo, lecz pomimo tego zasługuje na szacunek, ponieważ nie łatwo jest być tak twardą, oddaną i broniącą swoich racji dziewczyną. Wykazała się niemałą odwagą, rozsądkiem i poœświęceniem dla innej osoby, co w starożytnej Grecji należało do rzadkoœci. I to właśœnie dzięki niej dramat Sofoklesa jest warty czasu poœświęconego na jego przeczytanie. Czasu, którego póŸniej nie żałujemy.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy