profil

Przykładowe pytania do bierzmowania

drukuj
satysfakcja 81 % 256 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1.Co to znaczy, że liturgia przypomina, aktualizuje i celebruje zbawcze wydarzenia?
Odp. Przypomina wydarzenia dzięki, którym możemy być zbawieni, aktualizuje, bo w liturgii dostępujemy naszego zbawienia, a Kościół najdoskonalej oddaje cześć Bogu.
2. Dlaczego sakramenty są sakramentami Chrystusa i Kościoła?
Odp. Ponieważ sakramenty zostały ustanowione przez Chrystusa, ale są powierzone Kościołowi.
3.Co to są sakramenty?
Odp. To skuteczne znaki łaski ustanowione przez Chrystusa.
4. Kto sprawuje liturgię?
Odp. Na ziemi wspólnota Kościoła, a w niebie Chrystus z Maryją, Apostołami i wszystkimi świętymi.
5. Jakie znaczenie ma rok liturgiczny?
Odp. W ustalonych dniach wspomina się i uobecnia wydarzenia zbawcze.
6. Które sakramenty i dlaczego nazywamy sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego?
Odp.
a)chrzest, otrzymujemy życie Boże,
b)bierzmowanie, zostajemy umocnieni w tym życiu Bożym,
c)Eucharystia, otrzymujemy pokarm życia wiecznego.
7. Czym jest Chrzest św.?
Odp. To pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który czyni nas członkiem Kościoła.
8. Jak należy udzielić Chrztu św.?
Odp. Należy polać głowę chrzczonego wodą i wypowiedzieć słowa: ?Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego?.
9. Co sprawia Chrystus w Sakramencie Chrztu?
Odp. Daje nam życie Boże, włącza w swoją śmierć i zmartwychwstanie oraz gładzi grzech pierworodny.
10. Dlaczego nazywamy Bierzmowanie sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej?
Odp. Ponieważ dopiero przy tym sakramencie podejmujemy pełną i świadomą decyzję o naszej wierze.
11. Jakie są skutki Bierzmowania?
Odp. Otrzymujemy Ducha Świętego i Jego dary, silniej jednoczymy się z Kościołem
oraz umacniamy w nas życie Boże.
12. Co sprawiają dary Ducha Świętego?
Odp. Oddziaływują na nasz rozum i wolną wolę.
13. W jakiej misji Chrystusa uczestniczy chrześcijanin?
Odp. W misji kapłańskiej, prorockiej, królewskiej.
14. Co to znaczy Apostołować?
Odp. Troszczyć się o zbawienie swoje i bliźnich.
15. Co to znaczy, że Eucharystia jest źródłem i szczytem Kościoła?
Odp. Tzn., że Chrystus włącza Kościół w swoją Ofiarę i dzięki Niej prowadzi do pełni świętości.
16. Kiedy Pan Jezus zapowiedział, a kiedy ustanowił Eucharystię?
Odp. Chrystus zapowiedział Eucharystię nad Jeziorem Galilejskim a zapoczątkował podczas Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek.
17. Czym jest Msza św.?
Odp. To pamiątka i uobecnienie sakramentalne Misterium Paschalnego (Ofiara Krzyżowa P. Jezusa, Jego Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie).
18. Na jakie części dzielimy liturgię Mszy św.?
Odp. Obrzędy wstępne, liturgia słowa, liturgia Eucharystii i obrzędy zakończenia).
19. Jak należy uczestniczyć we Mszy św.?
Odp.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Zakres materiału