profil

Czy jestem eurosceptykiem? Które poglądy eurosceptyków są mi bliskie, a które uważam za niesłuszne.

drukuj
satysfakcja 24 % 17 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Eurosceptycyzm jest to pogląd wykreowany przez Margaret Thatcher, którego założeniem, jest negatywny stosunek do biurokracji, propagandy oraz polityki Unii Europejskiej. Według mnie poglądy eurosceptyczne mają swoje odzwierciedlenie w sytuacji gospodarczej kraju, ponieważ kraje, których obywatele przejawiają niechęć do integracji są najczęściej z krajów o wysokim PKB i dla tych krajów uczestnictwo w UE stanie się wpłacaniem dużych kwot pieniędzy na rzecz innych słabiej rozwiniętych krajów.
Poglądy eurosceptyków i euroentuzjastów nie są mi bliskie, chociaż niektóre z nich wydają mi się prawidłowe lub po drobnych korektach zgodne z moją opinią . Przedstawię niektóre z nich.
Według mnie otwarcie granic dla członków Unii Europejskiej jest dobrym pomysłem, ale pod warunkiem, że słabo rozwinięte kraje dostaną jakiś czas na dostosowanie się do poziomu firm zachodnich(czyli firm z krajów, które wcześniej znajdowały się w UE), ponieważ między tymi firmami występuje(aczkolwiek nie zawsze) duża zapaść kapitałowa, umysłowa i techniczna, dlatego nowe kraje w UE powinny dostać czas na dostosowanie się do tego poziomu. W praktyce jednak firmy zachodnie, które decydują się zainwestować kapitał w krajach nowo przyjętych nie mają konkurencji, która mogłaby im dorównać. Otwarcie granic, czyli swobodny przepływ kapitału, ludzi, towarów spowodowało, że dużo ludzi z Polski wyjeżdża za granicę za pracą, gdzie jest lepiej opłacana.
Jednak wejście do UE grozi zatarciem kultury narodowej, religii i jest to jedna z głównych broni eurosceptyków w Polsce. Uważają, że w UE nastąpi załamanie kultury narodowej przez co wejdzie kultura masowa. Osobiście ujmując ten argument uważam, że zachowujemy swoją tożsamość narodową nie tracimy więzi z krajem. A właśnie to kraj nie dając możliwości pracy, zarobku, dobrego systemu zdrowotnego nie ułatwia życia obywatelom stąd masowa emigracja z Polski.
W mojej konkluzji pragnę uwzględnić, iż moje poglądy na temat UE są bliższe poglądom euroentuzjastom, ponieważ UE razem mogą stanowić trzecią siłę w polityce światowej(po Rosji i Stanach Zjednoczonych), za to każde z nich pojedynczo nie ma takich możliwości. Z członkostwa w UE dla Polski płyną również korzyści, głównie finansowe i gospodarcze(dopłaty, fundusze), ale również polityczne, gdyż możemy uczestniczyć w życiu politycznym Europy(niestety w praktyce to wygląda odwrotnie).


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy